Škola - doma pro všechny?

16. 10. 2013 od 09:30 do 13:00

Pedagogický workshop k výstavě Kde domov můj?

 

Již potřetí připravilo Centrum současného umění DOX pro pedagogy základních a středních škol diskuzní, inspirační a výtvarné dopoledne, tentokrát věnované hlavní výstavě podzimní sezony Kde domov můj?. Výstavní projekt představuje díla českých a zahraničních umělců, kteří ve svých pracích reflektují různé aspekty pojmu „domov“. Setkáváme se zde s díly zabývajícími se tematikou národních symbolů, stereotypy spojovanými s českým národem i s projekty, které blíže nahlížejí do rodinných a sousedských vztahů. Výstava se nevyhýbá ani kontroverzním tématům migrace či bezdomovectví.


Program pedagogického workshopu se z širokého množství pohledů na klíčové téma vydává cestou pátrání po osobních a intimních vazbách, které si vytváříme vzhledem k našemu vlastnímu domovu. Jaké charakteristiky má místo, které označujeme slovem „domov“? Jak lze tyto atributy výtvarně ztvárnit? A může být škola prostředím, které tyto vlastnosti obsahuje?


Pedagogický workshop nabízí komplexní dopolední program obsahující komentovanou prohlídku výstavy Kde domov můj?, příklady inspirativních vzdělávacích projektů zabývajících se tématem „domova“ a výtvarný workshop.

Harmonogram:


9 – 9.30h


Registrace


9.30 – 10.15h


Komentovaná prohlídka výstavy Kde domov můj? vedená zástupci centra DOX


10.15 – 10.30h


Přestávka s občerstvením


10.30 – 11h


Učíme se příběhy – příklad dobré praxe


Dobrý příběh je základem všeho – i učení. Mapujeme pozitivní příběhy lidí, kteří v rámci regionů České republiky dělají něco pro ostatní. Jsou aktivní v oblasti životního prostředí, komunální politiky, občanských sdružení, lokální kultury... Příběhy zpracováváme do formy životopisného vyprávění, krátkých videovizitek, výstav, občanského leporela, recesistických spotů desatera aktivisty Dušana Kroupy. Vše se záměrem nabídnout pozitivní příklady jak široké veřejnosti, tak mladým lidem.

Nabídneme vám nástroje, které můžete využít ve své výuce - příběhy lidí z praxe, z masa a kostí, kteří se dělí o své životní strategie. Ukážeme vám možnost práce s Občanským leporelem, s videovizitkami a spoty.


11 – 11.30h


Vzdělávací aplikace k lidským právům – příklad dobré praxe


Zástupci oddělení Vzdělávání k lidským právům Amnesty International ČR představí interaktivní "online learning" aplikaci www.respectmyrights.org/housing zaměřenou na problematiku bydlení. Platforma se snaží zapojit a inspirovat mladé lidi k tomu, aby se interaktivní a neobvyklou formou dověděli více o problematice práva na bydlení a zapojili se do akcí Amnesty proti jeho porušování a proti prohlubování chudoby. Aplikace nabízí nejen informace, ale i zapojení do mezinárodních kampaní Amnesty a sdílení myšlenek, otázek a nápadů.


11.30 – 12.30h


Výtvarný workshop Čechy, země zaslíbená


Účastníci se přes ambivalentní pojetí domova migrantů v Čechách přenesou k vlastnímu chápání domova. Na workshopu si vyzkoušíme práci výtvarnými zážitkovými technikami. Budeme pracovat např. s fotografiemi, které vznikly v rámci letní školy „Migranti fotí Migranty“. Cílem je porovnat prekoncepty domova každého z nás. 


Výtvarný workshop spoluorganizuje vzdělávací program Varianty organizace Člověk v tísni .


12.30 – 13h


Závěrečná diskuze nad výsledky workshopu a zhodnocení programu

 

Účastníci workshopu obdrží certifikát o absolvování programu.


Vstup: 60 Kč.


Registrace: trubacova@dox.cz


Pro případné informace se prosím obracejte na slečnu Veroniku Trubačovou +420 774 716 814.