KROUŽEK - letní semestr

4. 2. - 27. 6. 2019

KROUŽEK pro mladší (7. 2. – 27. 6. 2019) - OBSAZENO


Cílová skupina: děti od 6 do 9 let 

Doba konání: pravidelně každý čtvrtek od 16 do 18hKROUŽEK pro starší (4. 2. – 24. 6. 2019)OBSAZENO


Cílová skupina: děti od 9 do 12 let 

Doba konání: pravidelně každé pondělí od 16 do 18h

Výtvarný kurz pro děti od 6 do 12 let.


Co má vesmír společného s uměním? To můžete objevovat v Centru současného umění DOX, kde budeme společně putovat nekonečným prostorem výtvarného umění. 

KROUŽEK nabízí dětem ve věku od 6 do 12 let různé (nejen) výtvarné aktivity v přímém kontaktu se současným uměním. Jeho náplň navazuje na výstavní projekty centra DOX a v rámci myšlenek DOXu se snaží v dětech budovat vztah k výtvarnému umění a hravou formou je tak směřovat k rozvoji kritického myšlení. 

Jednotlivé lekce jsou tematicky provázány. Vedení kroužku se pak opírá o potřeby dětí a naše metodika stojí na výtvarných technikách přesahujících umělecké oblasti, artefiletických hrách a galerijních animacích. Hlavním cílem je učit se uměním a pěstovat přirozenou zvídavost a chuť poznávat svět.

Místo konání: výtvarný ateliér DOXLAB a výstavní prostory centra DOX


Cena za semestr: 21 lekcí je 1400 Kč (včetně materiálu)


Kapacita kurzu je omezena na max. 10 dětí


Přihlášky a další informace: rodiny@dox.cz295 568 104

DOX Prague, a.s