Tato linie programů se inspiruje metodikou sdílení příběhů projektu Narrative 4, jehož zakladatelem a propagátorem je přední irský spisovatel Colum McCann. Projekt, který je úspěšně realizován už několik let v Irsku a v USA, vychází z přesvědčení, že sdílením vlastních příběhů dokážeme rozvíjet empatii, posilovat soudržnost mezi různorodými skupinami a kolektivy a přispět tak k větší míře porozumění mezi lidmi obecně. Vyprávění příběhů patří k člověku a jeho paměti od nepaměti. Základem těchto zážitkových programů je sdílení vlastních autentických příběhů, které účastníci rozvíjí na základě aktuálních výstav DOXu nebo vybraných úryvků z literatury. Vyprávění a sdílení příběhů v programu má díky bezpečně nastaveným pravidlům potenciál přiblížit sobě navzájem i osobnosti zcela rozdílné nebo propojit lidi z různých prostředí a kultur.

Programy

Během příběhu

Program pracuje s autentickými zážitky účastníků a obrazovým materiálem aktuálních výstav. Prostřednictvím sdílení příběhů rozvíjí empatii a schopnost originální interpretace současných uměleckých děl.

Z jiné stránky 

Metodika Narrative 4, úryvky děl současné irské literatury a obrazový materiál aktuální výstavy – to vše učí dívat se na svět a ostatní z jiné stránky. Program, vytvořený ve spolupráci s Velvyslanectvím Irska v ČR a Centrem irských studií UK, je v současné době v pilotní fázi.

Storybox

Jak moc potřebuje vyprávění ilustraci a obraz příběh? Právě vyprávění a ilustrace jsou základními prvky programu, v němž vzájemné sdílení příběhů rozvíjí empatii, fantazii, obrazotvornost, schopnost vyjadřovat se, ale i ilustrovat.

Aktuální program k objednání zde

Eliška Slováková
rezervace vzdělávacích programů

skoly@dox.cz
+420 732 875 540

Slavnostní zahájení vzdělávacího projektu Příběhem

Projekt je podpořen Nadací Abakus a Velvyslanectvím Irska v ČR