Koncepce 

Současný svět s sebou přináší řadu výzev. Rozvoj digitálních technologií, narušené sociální vazby v důsledku vlivu sociálních sítí, pandemie COVID, klimatická změna, válečný konflikt v Evropě, ale i rychlý rozvoj umělé inteligence - to vše na nás vytváří nebývalé nároky a mění paradigmata naší každodenní existence. Jak jednoznačně vyplývá ze studie OECD: Budoucnost vzdělávání a kompetencí: Vzdělávání 2030, jednou z klíčových oblastí, na kterou je potřeba se v rámci vzdělávání zaměřit tak, aby mladí lidé dokázali těmto výzvám 21. století čelit, je rozvoj a posilování (zatím) výsostně lidských sociálních a emocionálních dovedností jako: EMPATIE, kritické myšlení, respekt k druhým a schopnost komunikovat. 

Centrum DOX dlouhodobě usiluje o tvorbu vzdělávacích aktivit, které reagují na aktuální problémy společnosti a pracují se zapojením různých uměleckých přístupů. Od roku 2021 se DOX zaměřuje na linii programů inspirovaných metodikou sdílení příběhů projektu Narrative 4, jehož zakladatelem a propagátorem je přední irský spisovatel Colum McCann. Projekt, který je úspěšně realizován už několik let v Irsku a v USA, vychází z přesvědčení, že sdílením vlastních příběhů dokážeme rozvíjet empatii, posilovat soudržnost mezi různorodými skupinami a kolektivy a přispět tak k větší míře porozumění mezi lidmi obecně. Vyprávění příběhů patří k člověku a jeho paměti od nepaměti. Základem těchto zážitkových programů je sdílení vlastních autentických příběhů, které účastníci rozvíjí na základě aktuálních výstav DOXu nebo vybraných úryvků z literatury. Vyprávění a sdílení příběhů v programu má díky bezpečně nastaveným pravidlům potenciál přiblížit sobě navzájem i osobnosti zcela rozdílné nebo propojit lidi z různých prostředí a kultur.

Programy

Během příběhu

Program pracuje s autentickými zážitky účastníků a obrazovým materiálem aktuálních výstav. Prostřednictvím sdílení příběhů rozvíjí empatii a schopnost originální interpretace současných uměleckých děl.

Z jiné stránky 

Metodika Narrative 4, úryvky děl současné irské literatury a obrazový materiál aktuální výstavy – to vše učí dívat se na svět a ostatní z jiné stránky. Program, vytvořený ve spolupráci s Velvyslanectvím Irska v ČR a Centrem irských studií UK, je v současné době v pilotní fázi.

Storybox

Jak moc potřebuje vyprávění ilustraci a obraz příběh? Právě vyprávění a ilustrace jsou základními prvky programu, v němž vzájemné sdílení příběhů rozvíjí empatii, fantazii, obrazotvornost, schopnost vyjadřovat se, ale i ilustrovat.

Aktuální programy

Slavnostní zahájení vzdělávacího projektu Příběhem

Projekt je podpořen Nadací Abakus a Velvyslanectvím Irska v ČR