Opatření v souvislosti
s covidem-19

Centrum současného umění DOX v souvislosti s pandemií covidu-19 dodržuje následující nařízená opatření:

 • ve vnitřních prostorách je povinné mít zakrytá ústa a nos respirátorem či nanorouškou
 • při vstupu do budovy si prosím vydezinfikujte ruce
 • omezujeme vstup počtu osob dle nařízení kompetentních orgánů (1 osoba na 10 m2 vnitřní plochy, od 1. 8. na 75 % kapacity)
 • návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti
 • aktuální podmínky pro návštěvníky komentovaných prohlídek a kulturních akcí uvádíme u konkrétních termínů 
 • prosíme vás o vzájemnou ohleduplnost a respektování pokynů personálu

Při příchodu na filmovou projekci, divadelní představení či koncert musí všichni návštěvníci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

 • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 
 • doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin,
 • doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,
 • doložit aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín) musí uplynout nejméně 14 dní.

Do kavárny či na kavárenskou terasu prosím vstupujte, pokud nemáte příznaky onemocnění covid-19 a můžete při případné kontrole hygieniky nebo policisty prokázat, že splňujete alespoň jednu z výše uvedených podmínek.

Pro účast na komentovaných prohlídkách je nutná pouze ochrana dýchacích cest.

Pro vaše pohodlí:

 • na podlahu jsme nalepili horizontální polepy, které upozorňují na dodržování dostatečných rozestupů

 • zabezpečili jsme zvýšenou cirkulaci čerstvého vzduchu a větrání

 • posílili jsme úklidový servis, včetně pravidelné dezinfekce kontaktních povrchů
 • personál dodržuje všechna nařízená pravidla v souvislosti s pandemií covidu-19
 • upřednostňujeme bezkontaktní platby

Děkujeme a těšíme se na vás!