Opatření v souvislosti
s covidem-19

Centrum současného umění DOX v souvislosti s epidemií covidu-19 dodržuje následující nařízená opatření:

 • ve vnitřních prostorách je povinné mít zakrytá ústa a nos respirátorem či nanorouškou
 • při vstupu do budovy si prosím vydezinfikujte ruce
 • omezujeme vstup počtu osob dle nařízení kompetentních orgánů (75 % kapacity)
 • návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru, nejde-li o členy domácnosti
 • aktuální podmínky pro návštěvníky komentovaných prohlídek a kulturních akcí uvádíme
  u konkrétních termínů 
 • prosíme vás o vzájemnou ohleduplnost a respektování pokynů personálu

Při příchodu na filmovou projekci, divadelní představení, koncert či setkání s umělci musí všichni návštěvníci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

 • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
 • doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin,
 • absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem (návštěvník si samotest zajišťuje a hradí sám),

 • doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší
  než 180 dnů přede dnem konání akce,
 • doložit aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny
  (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín) musí uplynout nejméně 14 dní.

Pro účast na běžných komentovaných prohlídkách je nutná pouze ochrana dýchacích cest.

Do kavárny či na kavárenskou terasu prosím vstupujte, pokud nemáte příznaky onemocnění covid-19 a můžete při případné kontrole hygieniky nebo policisty prokázat, že splňujete alespoň jednu z výše uvedených podmínek.

Pro vaše pohodlí:

 • na podlahu jsme nalepili horizontální polepy, které upozorňují na dodržování dostatečných rozestupů

 • zabezpečili jsme zvýšenou cirkulaci čerstvého vzduchu a větrání

 • posílili jsme úklidový servis, včetně pravidelné dezinfekce kontaktních povrchů
 • personál dodržuje všechna nařízená pravidla v souvislosti s pandemií covidu-19
 • upřednostňujeme bezkontaktní platby

Děkujeme a těšíme se na vás!