ART*VR – dokáže virtuální realita rozšířit dimenze empatie?

Kontakt pro média

Karolína Kočí
+420 777 870 219
karolina.koci@dox.cz

Co se ve virtuální realitě naučíš, v životě jako když najdeš. Nebo ne? Přijďte do DOXu prozkoumat, do jaké míry má virtuální realita schopnost ovlivnit naši žitou skutečnost prostřednictvím umění. Zveme na první ročník mezinárodního festivalu VR filmů ART*VR.

Tvůrčí tým pod vedením VR tvůrce Ondřeje Moravce a pražské Centrum současného umění DOX představují poprvé festival ART*VR, který se zaměří na imerzivní tvorbu ve virtuální realitě, zejména na téma empatie v digitálním umění.

Festival je první akcí svého druhu a rozsahu ve střední a východní Evropě a proběhne v datu 31. 10. – 3. 12. 2023.