Černí motýli: Ohořelé kousky života

Kontakt pro média

Michaela Šilpochová
+420 774 222 355
michaela@dox.cz

Černí motýli: Ohořelé kousky života
Manu Brabo, Albert Lores

Fotografická výstava o válce na Ukrajině.

Pořádá Člověk v tísni za podpory EU a Centra současného umění DOX.
6. 4. – 8. 5. 2022

Černí motýli, tak přeživší pojmenovali ohořelé kusy papíru a nábytku vznášející se po bombových útocích. Na rozdíl od šrapnelů, úlomků granátů a dalších pozůstatků války, které symbolizují utrpení a smrt, jsou černí motýli něčím víc – stopami života, který vyhasl.

Autoři: Manu Brabo a Albert Lores

24. února 2022 se Ukrajinci probudili do dne, kdy začala vojenská invaze do jejich země. Od té chvíle se mnoho nevinných lidí stalo terčem útoků ruských bomb, které dopadají na domy a byty, školy a školky, nemocnice a další civilní infrastrukturu. Lidé v obležených městech jsou uvězněni ve sklepích, skrývající
se před bombardováním, často bez přístupu k vodě, potravinám, zdravotní péči a možnosti úniku.

Miliony Ukrajinců uprchly do sousedních států. Další miliony lidí jsou uprchlíky ve vlastní zemi, někteří již podruhé během osmi let. Tato válka způsobila nepředstavitelné lidské utrpení v zemi, kterou už od dubna 2014 sužuje humanitární krize. Ruskem podporované nepokoje na východě Ukrajiny tehdy vyústily v násilí. Toto násilí navždy změnilo životy mnoha Ukrajinců a doposud neskončilo.

Black Butterflies: Burned Pieces of Life

Black butterflies is the name given by survivors to the floating burnt pieces of paper and furniture found in the aftermath of bomb attacks. Unlike shrapnel, shell fragments, and other remnants of war that symbolize war and death, black butterflies are more than that – the traces of a life that no longer exists.

Authors: Manu Brabo and Albert Lores

On the 24th February 2022, Ukrainians woke up to a full scale invasion of their country. Since then, countless of innocents have been targeted by Russian bombs that are landing on houses and apartments, schools and kindergartens, hospitals and other civilian infrastructure. People in besieged cities are trapped in basements, hiding from bombing, often without access to water, food, healthcare, or the possibility to escape.

Millions of civilians have fled to neighbouring countries. Millions more are displaced within Ukraine, some for the second time in eight years. This full-scale war has led to unimaginable human suffering in a country with an already existing humanitarian crisis since April 2014. Back then, Russian-fostered unrest
in eastern Ukraine exploded into violence. That violence has changed the lives of Ukrainians forever, and the violence has not ended.


Чорні метелики: згорілі шматочки життя

Чорні метелики – це назва, яку дали літаючим згорілим шматочкам паперу та меблі, що залишаються у повітрі після бомбардувань. На відміну від осколків снарядів та інших пережитків війни, які символізують війну і смерть, чорні метелики – це щось більше – сліди життя, яке було зруйноване.

Автори: Ману Брабо, Альберт Лорес

24 лютого 2022 року українці прокинулися від повно масштабного вторгнення в свою країну. Відтоді незліченна кількість невинних людей постраждали від російських бомб, які знищують будинки та квартири, школи та дитсадки, лікарні та інші об’єкти цивільної інфраструктури. Люди в обложених містах перебувають у пастці в підвалах, ховаючись від бомбардувань, часто не мають доступу до води, їжі, медичної допомоги чи можливості евакуюватися.

Мільйони мирних жителів виїхали до сусідніх країн. Ще мільйони внутрішніх переселенців залишилися в Україні, деякі вдруге за вісім років. Ця повномасштабна війна призвела до неймовірних людських страждань у країні з уже існуючою гуманітарною кризою з квітня 2014 року. Тоді організовані Росією заворушення на сході України виросли у насильство. Те насильство
назавжди змінило життя українців, і насильство продовжується.

Fotografie ke stažení