Drátěné plastiky Veroniky Psotkové poprvé v interiéru DOXu

Kontakt pro média

Hana Janišová
+420 739 573 568
hana.janisova@dox.cz

V Centru současného umění DOX byla zahájena výstava sochařky Veroniky Psotkové s názvem Spolu. Autorka známá netradičními prostorovými instalacemi stylizovaných drátěných figur a objektů v exteriéru, ve veřejných prostranstvích, dostala vůbec poprvé na území České republiky příležitost vystavovat čistě drátěné instalace v interiéru v takovém rozsahu. Galerijní prostředí jí umožňuje ve větší míře experimentovat jak s lehkostí zavěšení, tak s osvětlením, které ve výstavním prostoru sehrává naprosto zásadní roli.

Tvorba Veroniky Psotkové je založena na principech realistického figurálního sochařství. Její sochy odkazují jak ke klasické, tak k soudobé figurální tvorbě. V posledních letech se do popředí jejího zájmu dostaly především netradiční prostorové instalace stylizovaných drátěných figur a objektů.  

Drátěné plastiky autorka vnímá jako transparentní sochařské kresby, které citlivě̌ reagují na změnu světelných podmínek. Tvoří tak paralelní linii a současně hmotový protipól k její realistické sochařské tvorbě v umělém kameni, akrylátu a bronzu.

Návštěvníkům DOXu není tvorba Veroniky Psotkové neznámá, v roce 2009 představila Dědovu zahradu, společnost 28 figur, a  v roce 2012 opanovala terasu u kavárny její instalace Bikini Club – šestice žen v nadživotní velikosti v plavkách, které se svými tělesnými proporcemi přibližují reálnému životu více než krásky prezentované v médiích.

Také výstava Spolu odráží realitu, v níž se Veronika Psotková coby matka již šest let pohybuje. Vědomě pracuje s konkrétní architekturou výstavního prostoru DOXu, v níž představuje díla s motivy rodinného života a mateřství vytvořená z rabicové sítě. Tento druhovýrobek hutního průmyslu autorka přetváří do figurálních struktur a přijímá materiál takový, jaký je – charakteristicky rezivějící, časem degradující, zároveň ale poddajný a svébytný. Síť tvaruje a sešívá do prostorových „kreseb“, které nechává prorůstat přirozeným zbarvením rzi, lakem fixuje nebo přebarvuje.

Interiérové instalace, pro autorku spíše netypické, umožňují větší míru experimentu – v lehkosti zavěšení i v osvětlení. Zatímco v exteriérech zůstává světlo zcela v režii počasí, ve výstavním prostoru sehrává naprosto zásadní roli. V určitých úhlech a na světlém pozadí některé objekty působí jako kresby, naproti tomu u jiných instalací autorka prostřednictvím osvětlení zdůrazňuje strukturu a objem.

„Příležitosti vystavovat v interiéru tak velké objekty prakticky nejsou. Naposledy jsem tuto možnost měla v roce 2015 v Žilině. Kurátoři znají moje realizace v exteriéru, ale je těžké představit si, nakolik můžou fungovat i uvnitř. Mým dílům – jednak kvůli motivu, jednak kvůli struktuře – velmi sluší čistota prostoru, a to vše mi pražský DOX velkoryse nabízí,“ říká Veronika Psotková.

O autorce

Veronika Psotková (* 1981) je absolventkou ateliéru Sochařství I FaVU VUT. Svou tvorbu představuje na samostatných i skupinových výstavách v České republice i v zahraničí. Nyní žije a tvoří v Oboře u Loun. Ve svých dílech zpracovává náměty autobiografického charakteru. Od roku 2007, kdy vytvořila první drátěné sochy, glosuje ve svém dynamickém sochařském deníku rodinný, partnerský a v posledních šesti letech i mateřský život.

Fotografie ke stažení