Jaké podoby může mít kreativní učení a jak do něj zapojit děti nebo rodiče? Odpovědi hledá již čtvrtý ročník festivalu FUK

Kontakt pro média

Karolína Kočí
+420 777 870 219
karolina.koci@dox.cz

Už počtvrté se pedagogové, rodiče, odborná i širší veřejnost či profesionálové z oblasti kultury a umění mohou nechat inspirovat, jak se dá kreativita využít ve výuce.

Festival umění a kreativity ve vzdělávání (FUK) proběhne od 20. do 28. dubna v Praze a až do 2. června bude mít dalších sedm zastávek v regionech napříč Českem. Organizátorem festivalu je kulturně-vzdělávací platforma uMĚNÍM ve spolupráci s Centrem současného umění DOX, pražskou Kunsthalle, Národní galerií Praha a Společností pro kreativitu ve vzdělávání.

Dalšími zapojenými kulturními institucemi v Praze jsou například Atrium Žižkov, GHMP nebo Post Bellum. V regionech se zapojí Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Divadlo Kladno, 8smička Humpolec, Moravská galerie Brno, Divadlo Drak a mnoho dalších.

Kompletní program na www.fuk.education.
 

Fotografie ke stažení