Náměty dítěte ve výstavě Nadějné vyhlídky v pražském DOXu

Kontakt pro média

Hana Janišová
+420 739 573 568
hana.janisova@dox.cz

Centrum současného umění DOX dnes otvírá rozsáhlou expozici věnovanou námětům zrození a začátku života. Na skupinové výstavě s názvem Nadějné vyhlídky se pod vedením kurátora Otto M. Urbana představují téměř čtyři desítky současných českých umělců. Výstavu bude možné navštívit do 24. dubna 2022.

Výstava Nadějné vyhlídky s podtitulem Dítě v současném českém umění je volným pokračováním tzv. pandemické trilogie, která započala projektem Vanitas v současném českém umění (DOX, 2020–2021). Také v tomto případě se jedná o skupinovou výstavu, která představuje široké spektrum umělců a umělkyň různých generací a výtvarných projevů. Po tématu smrti, umírání a pomíjivosti se Nadějné vyhlídky věnují námětům zrození a začátku života, období, které je plné zvratů a očekávání, zdánlivé nevinnosti i krutosti. Výstava se vědomě nezabývá například náměty puberty nebo rodičovství, které jsou samy o sobě dostatečně specifické a široké. Nereflektuje ani tvorbu určenou přímo dětem.

„Vnímání dětství se věkem mění a podléhá zapomínání, je to idealizovaný čas. Dítě se stalo nejen předmětem vědeckého bádání, ale i mocným byznysem. O dítěti a dětství se píšou romány i básně, natáčejí filmy, skládá hudba, přičemž některá díla přetrvávají po generace a stávají se pevnou součástí širšího kulturního kánonu. Tvorbu pro děti pak mnohdy vnímám jako prvoplánově zjednodušující, kopírující opakované klišé ideálního ráje, který je zalitý hřejivým sluncem. Ve vzpomínkách ale probleskují i smutky, bolesti a úzkosti,“ říká kurátor výstavy a hlavní kurátor Centra DOX Otto M. Urban.

V dějinách umění se dítě objevuje od nepaměti, vždy bylo důležitou součástí duchovní historie lidstva. V současném umění je motiv dítěte bohatě zastoupen, možná ještě silněji než v dřívějších dobách. Vize a obrazy dětství však často nejsou přívětivé, nepředstavují rozzářenou idylu, ale převažuje melancholie se všemi svými záhadami a úzkostmi. Naturalismus (Magdaléna Rajchlová, Lubomír Typlt) střídá karikatura (Marek Meduna), přehánění (Veronika Bromová, Jan Vytiska), v některých případech se dětskost stává až obludnou (Andros Foros). Dítě také může být symbolem či alegorií (Ivan Pinkava), může reprezentovat obecnější témata a otázky (Zdena Kolečková).

Nadějné vyhlídky představují práce téměř čtyř desítek umělkyň a umělců, z nichž někteří se tématu dítěte věnují dlouhodobě. Formové spektrum vystavených děl je bohaté: od malby (Adam Štech) a koláže (Jana Vojnárová) přes sochy (Barbora Balek, Martin Žák) a instalace (Kateřina Šedá) po videa (Mark Ther, Martin Zet) a fotografie (Jiří David, Václav Jirásek). Nejstarší práce pocházejí již z 90. let minulého století (Milan Knížák, Petr Nikl), stejně tak vznikají neustále díla nová (instalace kreseb Josefa Bolfa, sochy Matouše Háši, malby Ivany Lomové).

Expozice je doplněna citáty dětí, které se účastní edukačních programů, které tvoří jednu z hlavních linií činnosti Centra DOX, a také videem z projektu Commander zaměřeného na online radikalizaci dětí a mladých. Širší projekt Commander Viliama Dočolomanského a divadelního studia Farmy v jeskyni inspirovalo nedávné dopadení vůdce mezinárodní online extremistické organizace, jímž byl 13letý chlapec z Estonska vystupující pod profilem Commander. Součástí připravovaného projektu je umělecký film s dětskými představiteli, divadelní inscenace a série edukativních videí a dílen pro děti a rodiče, které mají na tento aktuální a nebezpečný fenomén upozornit.

Nejenom dětem je věnován ateliér k výstavě – prostor v bezprostřední blízkosti samotné expozice, v němž si mohou návštěvníci nejen zažít nebo připomenout různé životní perspektivy a měřítka, ale také se z nich vykreslit, vypsat, a jak říkají tvůrci ateliéru Jiří Raiterman a Lucie Laitlová, „vystavit své dětství na ledničku“.

K výstavě Nadějné vyhlídky bude vydán obsáhlý katalog s filosofickými a sociologickými texty, (plánované vydání únor 2022). Výstavu rovněž doplní celé spektrum programů pro veřejnost a školy – od literárních akcí přes filmové projekce až po panelové diskuze reflektující aktuální otázky týkající se dětství, výchovy a vzdělávání, např. mediální výchovu nebo psychické zdraví dětí v době pandemické. 

Nadějné vyhlídky
Dítě v současném českém umění
10. 11. 2021 – 24. 4. 2022

Kurátor: Otto M. Urban

Architektonické řešení výstavy: Otto M. Urban, Michaela Šilpochová, Leoš Válka

Grafický design: Daniel Korčák

Koncepce ateliéru: Jiří Raiterman, Lucie Laitlová

Vystavující umělci: Barbora Balek, Josef Bolf, Veronika Bromová, David Černý, Jiří David, Viliam Dočolomanský a Farma v jeskyni, Pavel Forman, Andros Foros, Viktor Frešo, Matouš Háša, Siegfried Herz, Jakub Janovský, Václav Jirásek, Krištof Kintera, Ester Knapová, Milan Knížák, Zdena Kolečková, Eva Koťátková, Ivana Lomová, František Matoušek, Marek Meduna, Barbora Myslikovjanová, Petr Nikl, Daniel Pešta, Jiří Petrbok, Ivan Pinkava, Magdaléna Rajchlová, Michal Rapant, Jaroslav Róna, Nikola Emma Ryšavá, Kateřina Šedá, Adam Štech, Jan Švankmajer, Mark Ther, Lubomír Typlt, Jana Vojnárová, Jan Vytiska, Martin Zet, Martin Žák

Fotografie ke stažení