1. salon umění - Vystav své dílo v DOXu!

2. – 30. 4. 2012

UKONČENÍ  OTEVŘENÉ VÝZVY
Vzhledem k naplnění kapacity výstavního prostoru nemohou být již další díla přijata. Děkujeme za pochopení.
Výstava: 4. 5. – 25. 5. 2012
Centrum současného umění DOX vyhlašuje první „Salon umění“  se  zaměřením na malbu. Otevřená výzva je jedinečnou příležitostí pro všechny zájemce z řad umělců, ale i široké veřejnosti vystavovat v přední pražské galerii. Jeden z účastníků výzvy získá možnost realizovat v DOXu samostatnou výstavu!
Registrační formulář ke stažení zde.
Podmínky účasti ke stažení zde.

•    Zájemci o účast mohou přihlásit své dílo od 2. 4. do 29. 4. 2012 nebo do naplnění kapacity.
•    Vystavena budou všechna díla, která budou do projektu přihlášena.*
•    Výstava bude probíhat v době od 4. 5. do 25. 5. 2012 na 1000m2 výstavní plochy centra DOX.
•    Zájemci mohou přihlásit max. 3 díla, jejichž celkový rozměr nepřesáhne v součtu 2m2.
•    Přihlášená díla musí být připravena k zavěšení.
•    Díla musí být doručena osobně spolu s vyplněným  registračním formulářem do Centra současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7 do
29. 4. 2012 do 18:00.
•    Během výstavy bude přímo v expozici a na facebookovém profilu centra DOX probíhat hlasování veřejnosti o nejlepší vystavené dílo.
•    Autor vítězné práce získá možnost realizovat v DOXu samostatnou výstavu!
* Kapacita je omezena výstavní plochou 1000m2. 
Věk:  18 +
Registrační poplatek  ve výši 200Kč je nevratný a musí být uhrazen
v hotovosti v Centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7. 
Více informací na:  opencall@dox.cz  nebo na telefonním čísle
+ 420 295 568 111