12 hodin budoucnosti

20. 8. 2010, 00:00

Ve spolupráci s Respekt Institutem a s Nadací Forum 2000 připravilo centrum DOX v rámci výstavy Budoucnost budoucnosti na 9. října 2010 od 10:00 do 22:00 dvanáctihodinový maratón vystoupení čtyřiceti zástupců nejrůznějších oborů, reagujících na současné výzvy, nazvaný 12 hodin budoucnosti.

Maratón byl následován besedou s vybranými panelisty a významným sociologem Zygmuntem Baumanem dne 11. října 2010 od 15:30 -17:00.
Témata:
Změna paradigmatu.
Výzvy společnosti v přechodu.
Ekonomický model v krizi.
Výzvy životního prostředí.
Demokracie unavená nebo ohrožená?
Reflexe vědy a technologie.
Boj o veřejný prostor a nová média.
Cesty k zachování lidské důstojnosti.

Centrum současného umění DOX ve spolupráci s Respekt institutem
a nadací Fórum 2000 uspořádalo u příležitosti výstavy Budoucnost budoucnosti a Fóra 2000 dne 9. října 2010 od 10 do 22 hod "12 hodin budoucnosti: maraton myšlenek, idejí, tezí". V průběhu 12 hodin vystoupilo čtyřicet osobností, předních zástupců různých oborů v 12minutových prezentacích, v nichž odpověděli na konkrétní otázku vybranou s ohledem na nejnaléhavější výzvy současné společnosti. Jejich vystoupení v jednotlivých sekcích byla uvedena krátkou prezentací vybraného uměleckého projektu.

Svým rozsahem a formátem se jedná o první akci svého druhu v České republice. Program obsahuje osm témat: Změna paradigmatu, Výzvy společnosti v přechodu, Demokracie unavená nebo ohrožená? Ekonomický model v krizi, Výzvy životního prostředí, Reflexe vědy a technologie, Boj
o veřejný prostor a nová média a Cesty k zachování lidské důstojnosti.

Jak se česká společnost vyrovnává se svobodou?
Jak zvládáme stárnutí?
Korupce, politická kultura, globalizace, víme jak na ně?
Když už nevěříme v boha, věříme v sebe?

Existuje vůbec ekonomická krize?
Chováme se opravdu ekologicky?
Máme rádi vědu a potřebujeme ji?
Jsme „facebookoví“, nebo zůstáváme sví?

Cílem 12 hodin budoucnosti je seznámit širší veřejnost se současným myšlením o budoucnosti v různých oborech a poskytnout tak na toto téma ucelený pohled. Snahou je oslovit zejména nejmladší generace a pomáhat rozvíjet jejich rozhled a kritické myšlení. Projekt chce rovněž vytvořit příležitost pro spojování myšlenek, lidí, skupin a komunit a pro jejich společný rozhovor.

Více informací:

Jaroslav Anděl, autor konceptu projektu, umělecký ředitel centra DOX jaroslav@doxprague.org

Michaela Vojtková, koordinátorka projektu, Respekt Institut vojtkova@respekt.cz, tel. 777 068 338


Tereza Jelínková, produkční, centrum DOX tereza@doxprague.org, tel. 724 513 166.

http://12hodin.doxprague.org