14 S

22. 5. 2009, 18:04

14 S
smutek / samota / sex / superego / soustředění / sen /střed / spojení / stín / strach / setkání / skrýš / souvislosti / smrt /
Výstavy se účastní Josef Bolf, Václav Buriánek, Jiří Černický, Federico Díaz, Ivana Lomová, Michal Nesázal, Petr Nikl, Michal Pěchouček, Viktor Pivovarov, František Skála, Pavel Tichoň, Libuše Vendlová, Kateřina Závodová, Kamila Ženatá. Autoři reagují především na své vlastní intimní emocionální prožitky, které zpracovávají prostřednictvím obrazů, videí, fotografií, instalací i textů.

Nevšední výstavní projekt Čtrnáct S vznikl ve spolupráci Centra současného umění DOX a občanského sdružení Schrödingerova kočka s Českou společností pro psychoanalytickou psychoterapii v Praze a Českými centry. Čtrnáct umělců zde prezentuje čtrnáct témat ovlivňujících lidské vztahy, rodiny, společenství a systémy, která jsou formálně spojeny písmenem S. Výstava probíhá od 23. května do 16. srpna 2009.

Výstava je pořádána u příležitosti významné události. V květnu totiž Praha hostí Mezinárodní konferenci skupinové sekce Evropské federace pro psychoanalytickou psychoterapii. Název Bridging Identities vystihuje hlavní téma konference - hledání možností propojit či přemostit různorodé celky (profesní, klinické, etnické, sociální i mnohé jiné skupiny). Je to poprvé, kdy se země střední Evropy či „bývalého“ východního bloku stává pořadatelem takového setkání.

Konferenční výbor, který vytvořila domácí pořadatelská organizace - Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii, se rozhodl uskutečnit koncept Bridging Identities i v reálném čase a prostoru. Tak se v tomto ojedinělém projektu potkávají dva světy – svět vědecký, zkoumající
a popisující, a svět umělecký, vnímající a vyjadřující, na společném poli témat, která významně prostupují naše životy. Tato výstava nebo přesněji vizuální projekt, je tedy integrální součástí konference, chce reflektovat vzájemné hluboké propojení kulturních a kolektivně psychických procesů v současné společnosti.

Čtrnáct umělců, představí čtrnáct témat, která jsou formálně spojena literou S. Proč právě Čtrnáct S vysvětluje Kamila Ženatá, jedna z kurátorek výstavy: „Je to zvláštní, ale mnoho českých slov, které začínají od písmene „S“, se vztahuje k velmi důležitým tématům týkajících se našeho prožívání. Z toho velkého množství jsme s druhou kurátorkou výstavy Milenou Slavickou vybraly 14 slov. Téma identity, hledání kořenů, ztráta a znovunalezení smyslu života jsou v současném světě velmi aktuální. Paralelní světy, virtualita, odcizování
a poničené osobní vztahy, nemožnost komunikace a pocity opuštěnosti jsou bolestí současnosti. Každý s autorů dostal „své“ slovo od S. Nebylo to těžké rozhodování, neboť právě tvorba zastoupených umělců různých generací do určité míry je sama o sobě hodně blízko „jejich“ S.“ Kamila Ženatá je spolu
s Milenou Slavickou nejen kurátorkou projektu, ale také členkou přípravného výboru konference. Mnoho let se věnuje práci se skupinami lidí, zajímají ji problémy komunikační, vztahové, skupinové. „Téma identity a vnitřní svět člověka je zdrojem mé tvůrčí práce, takže propojování těchto oblastí je také
i mým životním konceptem,“ vysvětluje Kamila Ženatá.

Společným dokumentem konference i výstavy je dvoudílný katalog/sborník. Katalog představí profily zúčastněných umělců, jejich texty a reprodukce děl. Sborník bude obsahovat materiály týkající se kongresu. Katalog/sborník je
v českém a anglickém jazyce. V rámci doprovodných programů Café DOX proběhne ve stejné době cyklus přednášek a prezentací na dvě témata: smysl psychoterapie a řeč nevědomí (sny, obrazy, imaginace...) Zahajovací přednášku Mezinárodní konference skupinové psychoanalytické psychoterapie, která se bude konat 28. května a bude přístupná pro veřejnost, přednese známý britský skupinový analytik Earl Hooper. V ceně vstupenky je katalog a sborník přednášek ve čtyřech jazycích.