54. Bienále: "FEDERICO DÍAZ: outside itself"

13. 5. – 30. 11. 2011

Interaktivní instalace sestavená roboty bez doteku lidské ruky – od konceptu po zhmotnění.

Federico Díaz, renomovaný umělec, žijící a pracující v Praze, vytvořil pro letošní ročník benátského bienále interaktivně se reprodukující, prostorovou instalaci, která dává nový smysl pojmu „virového rozmnožování“. Kurátorkou instalace je Alanna Heiss, zakladatelka P.S.1 Contemporary Art Center v New Yorku. Projekt byl vybrán hlavní komisařkou výstavy ILLUMInations, Bice Curiger. Pomocí robotů řízených matematickým programem objekt vyrůstá a mění svou podobu, tak jako živý organismus reaguje na světlo.

Vernisáž se uskuteční 12. 5. 2011

Instalace sestává z tisíců černých kuliček, které jsou seskupeny do masívní formy na základě proměn okolního světla, při stálém proudění mnoha návštěvníků. Kuličky budou tvořit a sestavovat dva speciálně seřízení roboti. Každá kulička představuje jeden světelný foton. Optické senzory budou monitorovat dopad světla na místo a utvářet tok dat a informací. Intenzita okolního světla se liší podle toho, zdali je noc nebo den, a také podle toho, kolik se v instalaci nachází návštěvníků, kteří se různě pohybují, či jsou různě barevně oblečeni.

Ačkoliv je instalace Federica Díaze vytvořena bez dotyku lidské ruky, je plně interaktivní. Matematický program umožňuje robotům, aby každých dvanáct hodin sestavili obrovskou konstrukci, skládající se zhruba z 2 000 kuliček o průměru 5 cm. Instalace se bude neustále proměňovat během čtyřměsíčního trvání výstavy. U příležitosti 54. Bienále se symbolickým tematickým zadáním ILLUMInations, tedy doslova "Světla" a "Národy", tak diváci všech možných národností světa ovlivní konečnou podobu Díazova díla.
„Federicova práce zahrnuje nové a neotřelé způsoby tvorby a komunikace. Představuji si, že za pět let se na něj v uměleckém světě bude pohlížet jako na vizionáře.”, komentuje projekt kurátorka Alanna Heiss.

Instalace outside itself představuje nový evoluční stupeň práce, kterou Díaz vytvořil nejprve pro MASS MoCA, Muzeum současného umění
v Massachusets, na konci roku 2010. Instalace pojmenovaná Geometric Death Frequency-141 je do jara 2012 vystavená na dvoře muzea. Je tvořena černými kuličkami, jež jsou pomocí robotů sestaveny do tvaru vlny ve virtuálním 15 metrů dlouhém a 6 metrů vysokém kontejneru . Data použitá
k vytvoření a umístění kuliček byla generována z optické analýzy vchodové části muzea. Vzniklo tak trojrozměrné ztvárnění plošných dat a informací místa před muzeem. Joseph C. Thompson, ředitel MASS MoCA, trefně nazývá Díaze nekompromisním objevitelem tvaru.

Díazův smysl pro originalitu konceptu nechybí ani projektu pro bienále. V této instalaci jde však o další významný prvek – interaktivitu. Tvarová kompozice instalace outsife itself bezprostředně reaguje na své okolí. Dílo představuje nekonečně přizpůsobivý organismus či samostatné společenství. Instalace neustále reflektuje, co se děje v jejím prostředí. Robot představuje pro Díaze prodlouženou ruku našich smyslů, pomocí níž překračuje meze naší tělesnosti, podobně jako společnost dnes využívá technologie k simulaci a podněcování zkušeností, či k vytvoření společenských networků. Technologie počítá se schopností komunikace a dosažením toho, co tělo nedokáže - je schopna jít za nebo mimo sebe sama.

Instalace outside itself byla nominována Centrem současného umění DOX. Kurátorkou projektu je Alanna Heiss, zakladatelka P.S.1 Contemporary Art Center v New Yorku. Tiskovou mluvčí projektu je Vlasta Čiháková Noshiro, předsedkyně Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků.

E: outsideitself@dox.cz 

Tisková zpráva je ke stažení zde.
Projekt je k vidění v prostorách Arsenale Novissimo / Nappa 90 v Benátkách od 4. 6. do 30. 09. 2011. Vstup pro veřejnost je volný. Pro podrobnější informace o projektu Federica Díaze outside itself a popisu cesty k instalaci navštivte stránku www.outsideitself.org