A 1234 – Výstava ateliérů katedry architektury VŠUP v Praze

27. 2. – 12. 3. 2009

Čtyři ateliéry, každý s vlastním specifickým přístupem a směrováním
k architektuře. Studentské projekty představují architekturu v celém spektru od krajiny přes stavby, interiér až k detailu. Jednotlivé ateliéry dále představují jejich vedoucí v krátkých komentářích.

A1 – vedoucí ateliéru: doc. ak. arch. Jindřich Smetana, asistent: MgA. Josef Čančík 

Jedinečnou výhodou systému VŠUP je ateliérová výuka. Díky ní má posluchač možnost vnímat a porovnávat svůj vývoj jak v horizontále ročníkových kolegů, tak ve vertikále vyšších ročníků. Tímto způsobem získá mnohonásobnou zkušenost a setká se i s tématy, kterých by se v běžném systému výuky za 6 let ani nedotkl.

Co by měli mít absolventi, posluchači, adepti atelieru Architektura 1…
Absolventi:
Měli by mít cit pro situaci, kontext - hodnoty, které jsou na nich nezávislé. To je záruka pro kvalitu v profesi.
Měli by mít odvahu, kritičnost i víru.
Měli by mít sociální citlivost.
Měli by mít štěstí.
Posluchači:
Základní pracovní metodou je hledání a zdravý experiment. Tedy opak rutiny
a předpoklad pravdivosti. V architektuře není místo pro autorské rozmary. Na škole se mohou naučit naslouchat, kam je dané téma samo zavede.
Měli by umět hodit i dobré koncepty pod stůl, když nevedou jednoznačně k cíli.
Měli by mít zájem poznat uvažování svých kolegů v ateliéru. A to také v jiných oborech na škole. Je to předpoklad respektu k druhým. „Závidět“ dobré nápady, je ale také projevem ocenění, zárukou růstu a nepřímo i projevem pokory.
Adepti:
Měli by být všeobecně vzdělaní.
Měli by mít schopnost číst prostor kolem sebe, krajinu, město a společnost, ve které se pohybují. Měli by mít z toho nějaké pocity. Měli by také číst literaturu.
Analytické myšlení a technická gramotnost jsou předpokladem.
Měli by se umět vyjadřovat, pochopitelně i výtvarně.
Měli by mít smysl pro humor a schopnost si ho udržet po celou další „kariéru“ (test je součástí talentových zkoušek).

A2 – vedoucí ateliéru: prof. Ing. arch. Ivan Kroupa, asistent: Ing. arch. Jana Moravcová

Kompletní architektura - celé spektrum architektonických dovedností
s přesahy do souvisejících oborů. Architektura, v co možná nejširších souvislostech. Důraz na a podpora osobního přístupu každého studenta, účastníka diskuse. Zdůvodněná současná či futuristická architektura
s věcným vztahem k realitě. Svoboda, zodpovědnost.

A3 – vedoucí ateliéru: prof. ak. arch. Petr Keil, asistent: MgA. Patrik Zamazal

Cílem studia v ateliéru A3 je výchova samostatných tvůrčích osobností, které se profesionálně orientují v celém spektru architektonické tvorby. Během studia se seznamují s co nejširší oblastí architektury – od detailu a jeho designu přes návrhy interiéru, drobné architektury a architektury budov, až ke tvorbě urbanistického prostoru. Společná ateliérová práce studentů všech ročníků umožňuje učit se od svých pedagogů, ale i jeden od druhého
a zároveň poskytuje zpětnou inspirující vazbu i pedagogům. Smyslem výuky je
v prvé řadě učit studenty nacházet pro danou náplň domu co nejlepší dispoziční a objemové řešení. Teprve pochopení všech dispozičních principů a znalostí jednotlivých typologických druhů staveb, uplatněné s patřičnou fantazií, jsou předpokladem ke kvalitnější tvorbě. Budoucí architekt by měl vzít za své, že celá jeho tvorba má sloužit především potřebám člověka
a pochopit, že teprve dobře vyřešená funkce dává prostor pro architektonickou tvorbu, z které by mělo vyzařovat pochopení místa a jistá laskavost. Pak už jen čas ukáže životaschopnost díla.

A4 – vedoucí ateliéru: prof.ak.arch. Jiří Pelcl, asistent: MgA. Radim Babák

Náš atelier na VŠUP je ve třetím poschodí, je to velký prostor 8x12 m s kabinetem profesora nahoře pod stropem. Je nás kolem dvaceti studentů
v šesti ročnících. Od ostatních ateliérů architektury na škole se lišíme tím, že se věnujeme také designérským úkolům. Každý ročník pracuje na různých projektech, někdy máme všichni společný úkol. Přemýšlíme o domech, ve kterých lidé bydlí, a o věcech, které užívají. Zároveň s přemýšlením tyto věci kreslíme, děláme modely a zkoušíme, jestli fungují. Jsou to nejen domy, interiéry a nábytek, ale i svítidla a věci, se kterými lidé žijí. Baví nás experimentovat a dělat věci tak, jak je cítíme. Na konci každého semestru ateliér uklidíme a práce vystavíme. Pravidelně se účastníme domácích
a mezinárodních soutěží. Někdy vyhrajeme hlavní ceny, jindy nevyhrajeme nic. Kromě práce v ateliéru máme přednášky z doprovodných disciplín spojených se studiem architektury. Přednášky z dějin umění a dalších teoretických disciplín máme společně s ostatními studenty školy, malíři, sochaři, grafiky, textiláky, keramiky, etc. Téměř každý student během studia jede na stáž na některou zahraniční uměleckou školu, naopak, průběžně je
s námi v ateliéru jeden nebo několik stážistů z jiných škol…