AID - akceptace - intervence - destrukce

1. 10. – 1. 11. 2009

„Název AID odkazuje nejenom k anglickému termínu pro "pomoc / podpora", kterou bezesporu průmyslové dědictví u nás v posledních letech nutně potřebuje, ale především je zkratkou tří strategií, myšlenkových postupů, které se při konverzi nejčastěji používají - akceptace, intervence, destrukce,“ vysvětluje kurátor výstavy Petr Vorlík. Spoluautor výstavy Tomáš Šenberger dodává: „Konverze je téměř vždy spojena se zásahem do původní stavební substance, ale míra zásahu vychází z podmínek konverze, charakteru a formy ochrany budovy a do značné míry i z vnitřního postoje (agresivity) tvůrce.“

V rámci doprovodných programů Café DOX proběhne 15. října 2009 polemická diskuse, kterou povede jeden z hlavních organizátorů bienále Industriální stopy Benjamin Fragner a kurátor výstavy Petr Vorlík. Bienále Industriální stopy pořádají Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT
a Kolegium pro technické památky ČKAIT & ČSSI ve spolupráci s Českým národním komitétem ICOMOS, Národním památkovým ústavem
a Ekotechnickým museem. Konference Průmyslové dědictví: ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry je připravována ve spolupráci
s British Council. 5. bienále Industriální stopy se koná za finanční podpory Mezinárodního Visegradského fondu (IVF). Veškeré informace o programu Bienále Industriální stopy 2009 jsou k dispozici na www.industrialnistopy.cz.