AMOR PSÝCHÉ AKCE - VÍDEŇ. Ženský element ve vídeňském akcionismu. Sbírka Hummel.

19. 10. 2012 – 28. 1. 2013

Centrum současného umění DOX představí během podzimní sezóny 2012 výstavu ze sbírek vídeňského sběratele a galeristy Julia Hummela. Umělecký směr zvaný vídeňský akcionismus bojoval v 60. letech 20. století za individuální svobodu a významně přispěl k větší mezilidské i sexuální toleranci.
Tvorba čtyř hlavních představitelů vídeňského akcionismu - Otto Muehla, Hermanna Nitsche, Rudolfa Schwarzkoglera a Güntera Bruse - by nebyla možná bez předešlých i současně působících vlivů.  Obklopeni represivní politickou minulostí se muži i ženy věnovali zkoumání vítězství i proher lidské bytosti v protikladu k pokrytectví směřujícímu k sentimentu a společenskému tlaku.
Výstava přiblíží zásadní a dosud opomíjenou roli žen ve vídeňském akcionismu. Ženy a jejich pokusy o změny v revolučních 60. letech zůstaly většinou neznámé, akcionismu se nicméně účastnily výběrem svých partnerů a osobní fyzickou účastí. Podíl femininního a androgynního, jenž je vědomě
i nevědomě obsažen v díle akcionistů předtím, než byl zaveden pojem gender tak, jak jej známe dnes, je základem pro výběr z díla Julia Hummela pro tuto výstavu a dává možnost nově zkoumat nejen příspěvek vídeňského akcionismu v oblasti umění, ale i jeho podíl na změnách v současné společnosti.

Výstava je přístupná od 18 let.

Vystavující umělci: Günter Brus, Otto Muehl, Hermann Nitsch, Rudolf Schwarzkogler, Adolf Frohner, Gerhard Rühm, Padhi Frieberger, Friederike Pezold, VALIE EXPORT, Peter Weibel, Christian Ludwig Attersee, Arnulf Rainer, Bruno Gironcoli, Franz West, Birgit Jürgenssen, Heinz Cibulka, Magdalena Frey, Erwin Wurm, Franz Graf, Elke Krystufek, Kurt Kren

Mediální partner výstavy:
Ve spolupráci s:

  DOX doporučuje Pražský divadelní festival německého jazyka!