Back On The Road

4. – 31. 10. 2013

První společnou výstavou užitkového skla se v prostorách designshopu DOX BY QUBUS  představí designéři a sklářští výtvarníci Milan Krajíček a Václav Řezáč.  Neobvyklá skleněná díla a atraktivní design, dva pohledy na užitkovost skla, to vše v sobě spojuje výstava s názvem Back On The Road.

Autoři spolu studovali už na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě v ateliéru Ronyho Plesla a poté na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru skla prof. Vladimíra Kopeckého. Po studiích se vydal každý svou cestou a po dvanácti letech se rozhodli společně vystavit své nové práce.   

Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční 3. října v 18 hodin.       

Václav Řezáč se kromě volné tvorby se sklem věnuje navrhování nápojového skla, které se vyrábí v českých  sklářských firmách. Autor v současné době pracuje na projektu, jehož cílem je propojit svět vidících se světem nevidomých, a to právě prostřednictvím sklenic, které denně užíváme všichni. Jako dekor sklenic Řezáč využívá Braillova písma pro nevidomé. Ti budou moci sklenice využít například k výuce nebo v nich rozlišit materiály podle potřeby (víno, voda apod.). Sklenice ale mohou pomoci nahlédnout do světa nevidomých i lidem, kteří vidí. Ke každému znaku v Braillově písmu je v páru znak, který užívají vidomí, například písmeno.

Ačkoliv na první pohled vyvolává nesouměrnost pohárů pocit nejistoty, po stránce stability jsou bezproblémové. Je to důležitý aspekt, neboť jednou z cílových skupin spotřebitelů mají být i nevidomí. Z hlediska prozkoumávání světa hmatem je soubor nejen pro ně zajímavým zpestřením a důvodem pro hravou změnu poloh při uchopení prsty a v dlani během popíjení nápojů.
Dalším prvkem, který se svým charakterem dobře slučuje s celkovým výrazovým pojetím souboru je autorem navrhovaný pískovaný či rytý dekor z variací Braillova písma. Vzniká tak prostor pro volnou variaci s nápisy pro nevidomé, ale poučit se ve čtení znaků mohou i vidící lidé. Sklářská tvorba Václava Ře
záče se ve své autorské i designérské linii rozvíjí uváženě a rozhodně stojí za bližší povšimnutí.“ 

Tak hodnotí dosavadní dílo Václava Řezáče Mgr. Ivo Křen, kurátor sbírky skla Východočeského muzea v Pardubicích.

Milan Krajíček se zabývá designem, volnou tvorbou a pedagogickou činností. Navrhuje sklo pro známé firmy jako Česká pojišťovna, Palmolive-Colgate, Foxconn… Pro své studio Animus m. r. navrhuje a vyrábí malosériové skleněné kolekce, ve kterých hledá originální a novátorské technologické možnosti a postupy. Od roku 2003 je hlavním výtvarníkem Uměleckoprůmyslové akademie ve Světlé nad Sázavou. Od roku 2005 vyučuje výtvarné předměty v bakalářském programu Restaurování skla a keramiky na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.
Na výstavě v designshopu prezentuje převážně svá díla vytvořená na Mezinárodním sklářském sympoziu Vysočina 2012. 

Na tomto symposiu jsem realizoval své vázy – objekty jen na huti. Žhavé skleněné bubliny byly obaleny velkými barevnými střepy. Ostré hrany střepů byly zataveny ve sklářské peci tak, aby působily ostře, ale nebyly nebezpečné na dotek. Chtěl jsem, aby se střepy staly dekorem vázy – formou objektu. Výsledkem je několik váz – objektů, ze kterých se těším, a inspirují mě k dalšímu rozvinutí této techniky,“  vysvětlil podstatu své tvorby na sympoziu Milan Krajíček.