Briefs – Výstava umělecké skupiny Podebal

21. 12. 2008 – 1. 2. 2009

Skupina Pode Bal je pravděpodobně nejprovokativnější a nejmedializovanější česká výtvarná skupina. Poprvé tato skupina výrazně rozvířila hladinu roku 2000 výstavou Malík urvi. Tehdy Pode Bal vystavil 36 portrétů špičkových politiků a společensky činných osob, které zaujímali významné posty a zároveň se zdiskreditovali během totality spoluprací s StB nebo funkcemi v KSČ.

Pode Bal v Česku etabloval tzv. politické umění. „Skupina Pode Bal repolitizovala uměleckou scénu, výrazně se angažovala v diskusích okolo protidrogového zákona, tabuizovaných problémů spojených s odsunem sudetských Němců a v kritice uměleckých institucí“, napsal Jiří Ševčík do mezinárodní publikace East Art Map. V této publikaci byl Pode Bal spolu s několika dalšími Čechy zařazen mezi nejdůležitější výtvarné umělce působící po 2. světové válce ve východoevropském regionu.Výstava mapovala 10 let činnosti skupiny Podebal. Na výstavě byly k vidění i ukázky z nerealizovaných projektů.