Carton Clan - Knihy a knihy

1. 7. – 4. 8. 2013

Archiv výtvarného umění v rámci projektu Polička srdečně zve na výstavu 

Knihy a knihy grafického studia Carton Clan

Knižní zážitek nesestává jen z textu – i čtečky e-knih brzy budou mít grafickou úpravu. Na vnímání knihy se podílí, i když zřejmě jen podvědomě, její vizuální i haptická podoba. Je to brožura nebo pevná vazba? Je papír křídový nebo recyklovaný, bílý nebo nažloutlý, je formát přiměřený typu textu? Mají verše dost prostoru, mohou se básně na stránce nadechnout? Vede písmo dobře oko po řádku? Ladí barvy? Když si Martin Hůla uvědomil, že si pamatuje knihy nejen podle obsahu, ale i podle barvy obálky, typu písma nebo šířky sloupce, stal se grafikem.

Carton Clan ale nejsou grafici, kteří zalomí cokoli jim přijde na stůl, pro jejich přístup ke knize je důležitý obsah textu, kvalitě dávají tvar, odpovídající formu – Eseje Václava Havla Moc bezmocných, texty o umění a klasicitě Josefa Mouchy Obrazy z dějin fotografie, antologie zpívané poezie Zpěv do odposlechu víc, dětské knihy – Pohádky o mašinkách Pavla Naumana s obrázky Kamila Lhotáka, Lichožroutí trilogie Pavla Šruta s ilustracemi Galiny Miklínové. „Mám radost, když se zrealizuje něco hezkýho, protože to ukusuje prostor tomu hnusu, kterýho je tu plno.“ M. H.

Carton Clan ale má i vlastní volnou tvorbu. Její typickou vlastností vždycky je obecný přesah, ať už je to počítačově generované písmo nabízející neomezené množství variant od každého písmene, nebo drobná realizace s ekologickým odkazem – Není větší horror než po městě kolo – pro výrobce designových triček Croissart.

V oblasti autorské knižní tvorby jsou to Knihy, které je možno nazvat absolutními. Bílá Kniha je bílá. Obálka i stránky. Úplně bílá. Černá Kniha je černá. Úplně černá. Ti, co ví, nemluví; ti, co mluví, nevědí, praví lakonický komentář Lao-c’.

Méně je někdy více a nic je někdy možná všechno, prázdno je dokonalé proto, že obsahuje všechny možnosti. Jednou vytištěná kniha bude navždy právě tou kterou knihou a žádnou jinou, kniha prázdná v sobě skrývá absolutní potenciál stát se knihou jakoukoli. Zatímco v ostatních knihách je prázdno pouze plochou umožňující čitelnost znaků (obsahu), v Knihách je samo obsahem. Podle zkušeností Carton Clanu končí prázdné Knihy v rukou dospělých coby umělecké objekty, nedotčené a dále nereflektované; v rukou dětí se mění v prostor pro vlastní pokusy a výzkumy. Jsou tak sice zbaveny své absolutnosti, ale ne života.


Lucie Rohanová