Carton Clan - Věci

4. 7. – 30. 8. 2013

Archiv výtvarného umění Vás srdečně zve na výstavu

Grafické studio Carton Clan v Malé věži Doxu zrekapituluje pět let své práce a společné tvorby. Realizované knihy, plakáty, obaly hudebních nosičů nebo katalogy (i k výstavám v centru DOX) doplní několik volných prací, které zkoumají ze specifického úhlu typografii.


Carton Clan (CC) tvoří tři grafici, respektive grafici a grafička, kteří spolu fungují od roku 2008. Od začátku podepisují svojí práci výhradně jako kolektivní díla. Mají za sebou nespočet realizací hlavně v kulturní a neziskové oblasti. Spolupracují mimo jiné s Archivem výtvarného umění, Knihovnou Václava Havla, festivalem Struny podzimu, nakladatelstvím Paseka nebo Palácem Akropolis. Design hudebního časopisu Full Moon jim přinesl širší nominaci na cenu CzechGrandDesign a za knihu Lichožrouti získali třetí místo v soutěži Nejkrásnější kniha roku 2008.

Výstava probíhá v Malé věži v prostoru Archivu výtvarného umění.

Vernisáž výstavy se uskuteční 4. 7. v 18h.

Slovo klan pochází z keltštiny, původně znamená rod, kmen, potomstvo, v přeneseném smyslu skupinu lidí spojenou společnými, společenskými zájmy. A karton? – Dle Slovníku cizích slov (SPN, Praha 1966) - a) tuhý papír, b) přípravná kresba, skica na tuhém papíře, c) náhradní list za chybný tisk. Správně je a, b i c. Carton Clan - Kristýna Šlajchrtová (1978), Jiří Vaněk (1979), Martin Hůla (1979) – chápou grafické realizace jako kolektivní dílo, podepisují je společným jménem.

Ad a. 

Zatím se nepřizpůsobili (jako tuhý papír se těžko ohýbají) komerci, reklamě, řešením sloužícím manipulaci.

Ad b. 

Užitou grafiku chápou coby službu, jako něco, co může pomoci dobré myšlence či projektu.

Ad c. 

Přijímají převážně zakázky, ke kterým mají osobní vztah, projekty, kterým důvěřují, se kterými se mohou či dokáží ztotožnit. Působí především - ale nejen - v kulturní oblasti - hudba, literatura, výtvarné umění.

CC baví hlavně projekty, které nejsou čistě komerční, jejichž význam a smysl může grafika ozřejmit, podpořit. Grafickou tvorbu chápou jako službu dobré věci. Říkají, že je baví strohost. Strohost v chápání CC není chladná konstrukce, řešení postavené na matematicky definovaných vztazích, ale práce (hra) s omezenými grafickými prostředky (plochou, geometrickými obrazci, typem, velikostí, sytostí, hustotou a barevností písma, výběrem, úpravou a zalomením obrazů, kreseb, fotografií ad.). - „Společným znakem naší práce je asi jednoduchost s důrazem na funkci, snažíme se vyhýbat samoúčelným řešením.“

CC pracuje pro řadu nakladatelství a kulturních institucí – Albatros, Brio, Radioservis, Centrum současného umění DOX, Knihovna Václava Havla ad. Pro nakladatelství Paseka upravil mj. tři knihy Pavla Šruta o Lichožroutech - Lichožrouti (2008), Lichožrouti se vracejí (2010), Lichožrouti navždy (2013).