Česká cena za architekturu 2016

9. 11. – 11. 12. 2016

Na počátku roku 2016 vyhlásila Česká komora architektů první ročník České ceny za architekturu (ČCA), soutěžní přehlídky kvalitních architektonických realizací z celé České republiky. Do letošního prvního ročníku se přihlásilo téměř 500 realizací, které hodnotí prestižní mezinárodní sedmičlenná porota. V červnu byl představen užší výběr 63 nominovaných prací, z nichž v listopadu 2016 vybere porota 10 finalistů a jednoho držitele České ceny za architekturu 2016.
Výstava představí všechny realizace, které byly nominovány do užšího výběru, podrobněji pak přiblíží práce finalistů a historicky prvního vítěze této nové soutěžní přehlídky.
Vyhlášením ceny Česká komora architektů navazuje na své další aktivity, jimiž propaguje výsledky práce jak etablovaných, tak začínajících architektů. Cílem ČCA je představit architektonická díla nejen z hlediska jejich estetické a technické kvality, ale především v souvislostech jejich vzniku, vztahu k okolí a společenského přínosu. Hlavním účelem přehlídky je pokrytí co nejširšího spektra prací. I z tohoto důvodu nejsou díla posuzována v rámci jednotlivých kategorií a bude udělena jen jedna hlavní cena.
 

Mezinárodní porota:

Jan De Vylder (Belgie)

architecten de vylder vinck taillieu bvba

Ivan Koleček (Československo), žije a projektuje ve Švýcarsku

Atelier d’architecture Ivan Kolecek

Martin Rein-Cano (Argentina), žije a projektuje v Německu

TOPOTEK 1

Kees Kaan (Nizozemí)

KAAN Architecten

Boris Bežan (Slovinsko), žije a projektuje ve Španělsku

Architectural Studio MX_SI

Joe Morris (Velká Británie)

Duggan Morris Architects

Miriam Lišková (Československo), Slovensko

SLLA Architects

Všechna přihlášená díla a další podrobnosti o České ceně za architekturu naleznete na www.ceskacenazaarchitekturu.cz.