ČESTMÍR SUŠKA: Outside / Inside

13. 4. – 8. 10. 2012

Část výstavy Inside, která probíhala v interiérech centra DOX, skončila
3. 6.. Venkovní část výstavy s názvem Outside naleznete na sochařské terase a dvoře DOXu až do 8. 10.

Outside (13. 4. - 8. 10. 2012)
Inside (13. 4. - 3. 6. 2012) 


Centrum současného umění DOX představuje výstavu sochařských objektů Čestmíra Sušky s názvem Outside / Inside.  Těžiště výstavy tvoří dosud nevystavené práce z let 2008-2012. Expozice uzavírá autorův úspěšný projekt Rezavé květy, který byl vystaven v uměleckých institucích i ve veřejném prostoru v Čechách i v zahraničí. Část výstavy nazvaná Outside je instalována na sochařské terase a ve dvoře centra DOX, část výstavy s názvem Inside pak v prostorách věže.

„Čestmír Suška má ve své vlastní tvorbě za sebou celou řadu etap, které na první pohled vždy souvisely s některým ze sochařských materiálů. Soubor perforovaných a svařovaných průmyslových nádrží a jejich mutací, který výstavou Outside / Inside v centru DOX vrcholí, se tváří zdánlivě odtažitě od předchozích postupů. Princip slupky a svébytného vnitřního prostoru se však objevuje už v jeho dřívějších objektech z pálené hlíny. Na rezidenčním pobytu ve Vermontu v roce 2005 se Suška setkal s americkou variantou nádrží na topná média v místní sběrně kovových odpadů. Z amatéra brzy vyspěl v profesionála a za tři měsíce zvládal virtuózní krajkářské struktury
a střádal odřezané prvky jako vedlejší produkt, provokující k dalšímu použití. Nejdřív je složil v plošných instalacích a pak je dál otiskl na papír. Netrvalo dlouho a železné elementy začal svařovat zpět do zcela nové prostorové skladby.“

Magdalena Juříková, kurátorka
V nakladatelství Gallery vychází monografie o díle Čestmíra Sušky s textem Jiřího Oliče, v grafické úpravě Jana Zachariáše. Kniha byla pokřtěna
12. 4. 2012 na vernisáži výstavy v centru  DOX.