Control in Exile

11. – 14. 3. 2011

Centrum současného umění DOX představí výstavní projekt, na jehož realizaci se podílejí studenti pražskéVŠUP z Ateliéru supermédií a studenti londýnské Goldsmiths College. Každou školu bude reprezentovat osm studentů. Výstavu představí dvě významné umělecké instituce, Centrum současného umění DOX v pražských Holešovicích a Institut of Contemporary Arts v Londýně. Každé město má své vlastní specifické téma. V Praze je to Control (kontrola, vední, dohled) a v Londýně Exil, Otherness (odlišnost, rozdílnost, různost). 

K oběma výstavám budou pořádány semináře s mezioborovou účastí (katedra dějin umění a estetiky VŠUP a Institut Kontinuální Filozofie v Londýně), v rámci kterých budou probíhat prezentace jednotlivých studentů a pedagogů. Cílem tohoto mezinárodního projektu je společná akce dvou významných vysokých uměleckých škol, na jejíž realizaci se budou největší měrou podílet studenti sami. Kurátorem pražské výstavy bude Evžen Šimera se supervizí Federica Díaze a Davida Kořínka. K výstavě bude vydán katalog.

Ateliér supermédií vznikl v září 2008 na VŠUP a je koncipován jako laboratoř multidisciplinárního charakteru. Cílem ateliéru je naučit studenty naplnit vlastní vizi prostřednictvím nejrůznějších technik, na pomezí více médií. Supermédiem rozumíme prostředí, kde dochází ke svobodnému kooperativnímu prolínání fyzického s virtuálním, přesného tvaru s dynamickým uvažováním. 
Ateliér vedou MgA. Federico Díaz a Mgr. David Kořínek.

"Interaktivita je výzvou k účasti. Díky digitální povaze informací konvergovala všechna předchozí média a především způsoby práce s nimi. Umělec se proměnil v manipulátora schopného ohýbat realitu prostřednictvím dostupných nástrojů. Hmotná realita se prolnula s realitou virtuální. Odhmotnění materiálů vyvolalo jejich tekutý charakter, který je dále měnitelný.“

Katedra umění Goldsmiths College je součástí University of London od roku 1904. Zaměřuje se na teoretickou reflexi, kurátorskou činnost a tvorbu současného umění v kritickém a interdisciplinárním prostředí. Program katedry je založen na mezinárodní spolupráci s významnými umělci, kurátory a galeriemi. 
Katedru vede Richard Noble.

„Máme pověst avantgardní a radikální instituce. Vytváříme prostředí, které klade důraz na svobodu myšlení a projevu. Kosmopolitní charakter a intelektuální zázemí Goldsmiths College poskytují celé spektrum příležitostí pro rozvoj multikulturní spolupráce na poli umění. Chceme nazírat umění jako kontinuální závazek, který zaujímá důležité místo v současné společnosti.“