Daniel Pešta a Marek Orko Vácha: Kdo je člověk?

3. 5. 2018, 19:00

V rámci doprovodného programu výstavy multimediálního umělce Daniela Pešty: DeTermination připravilo Centrum DOX sérií tří setkání s různými osobnostmi, kteří nám svým výkladem umožní nahlédnout na témata, kterým se ve své tvorbě Daniel Pešta věnuje, z jiné perspektivy.

V rámci třetího setkání se představí Marek Orko Vácha přednášku na téma: Kdo je člověk?

V rámci své výstavy představuje Daniel Pešta výběr děl ze své tvorby, které se dotýkají otázek genetické, rasové a sociální determinace. Dokážeme si vůbec představit život bez determinace? Jaká je povaha člověka? Nakolik má svůj život ve vlastních rukou? Řídí si ho sám nebo je spíše řízen někým/něčím jiným? Může jeden člověk změnit celý svět? A dokáže vůbec změnit sám sebe? 

Marek Orko Vácha je římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog a spisovatel. Vystudoval molekulární biologii a genetiku na Přírodovědecké fakultě MU v Brně a teologii v Olomouci a Bruselu. Je přednostou Ústavu etiky a humanitních studií  na 3. lékařské fakultě Karlovy univerzity. Působí v Praze jako farní vikář u Nejsvětějšího Salvátora a zároveň jako administrátor ve farnosti Lechovice u Znojma. Na Fakultě sociálních studií v Brně vede seminář zaměřený na vztah křesťanství a ekologie. Publikuje v řadě odborných i populárních periodik, zabývá se tématy evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky; publikuje rovněž samostatně. Ve skautu získal přezdívku „Orko“ ze zkratky pro „Orlí oko“. 

HARMONOGRAM SETKÁNÍ

Od 18:00 budou mít účastnící akce možnost prohlédnout si zdarma výstavu.

Od 19:00 přednáška Marka Orko Váchy: Kdo je člověk?

VSTUP

dospělí 60 Kč 

snížené 40 Kč

zdarma pro členy Klubu přátel DOX - nutná rezervace ve formuláři níže