#Datamaze: AI & syntetické obrazy

9. 1. 2021, 16:00
6. 2. 2021, 16:00

Ať máte jasno, než vás rozptýlíme

Workshop proběhne online formou webináře. Přístupové údaje obržíte den před konáním workshopu, v případě jakýchkoli komplikací prosím pište na michal@dox.cz.

Vstupné: základní 120 Kč | studenti a senioři 60 Kč

Zdarma pro členy Klubu přátel DOX (nutná rezervace)

Kapacita: 10 účastníků

Vývoj umělé inteligence postupuje rychle vpřed – máme k dispozici tzv. neuronové sítě schopné generovat fotorealistické lidské tváře, zvířata, objekty či přírodní scenerie (GANs – Generative Adversarial Networks). Tyto sítě zpřístupnily široké veřejnosti možnost manipulace obrazu a zvuku, čímž zpochybnily dosud funkční metody ověřování pravdivosti audiovizuálních informací. Jak bude fungovat naše společnost, když nebude možné rozlišit realitu od fikce? Nejen populární deepfakes, ale i různé další formy synteticky vznikajícího mediálního obsahu vyvolávají sporné názory na budoucí využití této technologie v médiích a podněcují výzkum nových přístupů k ověření jejich původu/pravosti. 

Workshop je zaměřen na posilování kritického myšlení o nejnovějších technologiích s ukázkou a seznámením se s možnostmi, které tyto nástroje nabízejí. 

Workshop povede Lenka Hámošová, designérka a vizuální umělkyně žijící a tvořící v Praze. Věnuje se výzkumu na poli syntetických médií (médií generovaných AI) a jejich využití v audiovizuální tvorbě v rámci doktorského studia na FAMU. Je iniciátorkou vzdělávacího projektu Collective Vision of Synthetic Reality, který šíří povědomí o dostupných AI modelech a otevírá diskusi o budoucím využití umělé inteligence prostřednictvím mezioborových workshopů. Lenka absolvovala studium designu na Sandberg Institute/Masters Rietveld Academie v Amsterodamu a vizuální komunikaci na VŠVU v Bratislavě.