DENISA NOVÁ - fashion Kolekce nula a KARIN ZADRICK - portrét kolekce ve fotografii

21. 10. – 31. 12. 2010

Kolekce nula (projekt bez názvu) v centru DOX zkoumá vztah ženy a oděvu, jeho paměť, svébytnost a vzájemné působení. Kolekce je zaměřena na otázky lidské identity, na neexistenci polarity oděvu a na hranice lidského těla. 

Fotografie Karin Zadrick představují skici ke Kolekci nula. Inspirací jsou příběhy z reálného světa a hledání možností zachycení přirozeného. Zvláštnost a síla nedokonalosti, rezonance pocitu na hranici krásy.