Digitální imaginace

18. 5. 2021, 17:30

Ať máte jasno, než vás rozptýlíme

Diskuzi budeme streamovat živě na Facebooku  Centra DOX 

Diskuze se koná v rámci Festivalu Uroboros

Widget CTA

Jak používat digitální technologie a jak přemýšlet o jejich aplikaci do praxe? Jak nás v digitální imaginaci omezuje naše dosavadní zkušenost a konkrétní softwarové aplikace, které používáme každý den? Je e-mail zastaralý? Ke kulatému stolu jsme pozvali zástupce neziskových a kulturních organizací, abychom nastartovali debatu o tom, jak uvažovat o použití a vývoji digitálních technologií.

Hosté:
Jan Böhm – Lékaři bez hranic
Blanka Sigmundová – Loono
Luboš Svoboda – Psí víno
Nina Wančová – Ústav informačních studií a knihovnictví, FF UK
Josef Šmída – Nadace OSF
Michal Kučerák – Centrum DOX / #Datamaze

Současná pandemická situace nám nastavuje přísné zrcadlo. Ukazuje nám, jak se cyklíme v problémech a v hledání řešení vedoucích k jejich odstranění. Jak máme v této nelehké době přemýšlet o digitálních technologiích? Jsme schopni využívat jejich potenciál, nebo jsme spíše oběti procesů a algoritmizovaného řízení? Co software, ovládáme ho, nebo spíše on ovládá nás? Digitální nástroje jsou příležitostí změnit způsob, jakým obýváme naši planetu. Pokud ale budeme pouze nekriticky přijímat produkty platforem, můžeme přijít o to nejdůležitější – digitální imaginaci, tedy schopnost představovat si a myslet prostřednictvím digitálních technologií. 

V rámci festivalu Uroboros, který probíhá od 5. do 18. května, jsme připravili sérii akcí zaměřenou na posilování naší kritické digitální imaginace. Zároveň spouštíme otevřenou výzvu pro mladé lidi ve věku 13–18 let, kteří mají zájem spolupodílet se na tvorbě programu zaměřeného na naši společnou sdílenou buducnost v rámci projektu What the future wants, který organizuje berlínská nezisková organizace Tactical Tech. Pokud vás tato výzva osloví nebo se chcete dozvědět více informací, napište nám na datamaze@dox.cz.

Partner programu