Festival Uroboros

13. – 16. 5. 2020

Ať máte jasno, než vás rozptýlíme

Festival Uroboros proběhne online ve dnech 13. až 16. května 2020

Čekají vás čtyři dny plné online vysílání – workshopů, přednášek, náhodných setkání, performancí…

Vstup na online festival je zdarma

Registrace, program a více informací na www.uroboros.design

Widget CTA

Téma prvního ročníku festivalu Uroboros: Design ve znepokojivé době

V době cyklících se společenských a environmentálních krizí je nesnadné zachovat si optimismus. Naléhavé klimatické otázky, globální migrace, sílící nacionalismus, celosvětová zdravotní rizika, koronavirus, prohlubující se socioekonomické rozdíly, přežitky patriarchátu – nepřetržitý tok špatných zpráv a předpovědí avizujících katastrofickou budoucnost nám připomíná, že jsme jako lidstvo selhali. V těchto komplikovaných časech není snadné věřit, že jsme stále schopni přispět k pozitivní změně. Symbol urobora – bájného hada požírajícího svůj vlastní ocas – je výstižným obrazem této podivné doby, zachycujícím cyklící se frustraci, neschopnost vymanit se z kruhu, příslib konce, ale i nového začátku. 

Festival kritického designu a umění Uroboros představuje mezinárodní asambláž 25 autorů z různých disciplín a žánrových oblastí, kteří se svou tvorbou kriticky obracejí k současné socio-ekologické problematice a usilují o smysluplnou změnu. Všichni zájemci o zkoumání možností a hranic současné socio-ekologicky angažované tvorby jsou srdečně zváni, aby se zúčastnili čtyřdenního experimentálního pásma online workshopů, performancí, diskuzí a mnoha dalších hybridních inter-aktivit.

adA/Optive group (AT), Yin Aiwen & Trojan Horse (NL/FIN), Darina Alster (CZ), Katarína Balažíková (SK), Jana Bernartová (CZ), Kat Braybrooke & Jaz Hee-jeong Choi (UK/AU), DISNOVATION.ORG (FR), Jennifer Cunnigham & Sue Fairburn (CAN/SCT), Denisa Kera (CZ), Enrique Encinas & Rob Mitchell (ES/UK), Eurico Sá Fernandes (PT), House of Common Affairs (GB), Hermetechnics Inc. (SK), Denisa Kera (CZ), Yoav Lifshitz (IL), Dita Malečková & Jan Tyl (CZ), Andrew Gryf Paterson (SCT), Stefan Schaefer (NL), Juli Sikorska (DE), Winnie Soon (HK), Speculative Edu (HR), Jakub Tajovský (CZ), Sjef van Gallen (NL), Danielle Wilde (AU/FR), Zuza Zmatek (SK)

Projekt je součástí dlouhodobého projektu #DATAMAZE – Datové bludiště, který představuje formát tzv. rozšířené výstavy: kombinuje koncept výstavy vyvíjející se v čase (work-in-progress) s pracovištěm a knihovnou, určenými pro aktivity a rozvíjení spolupráce napříč oblastmi a tématy týkajícími se kritické reflexe naší existence v digitálním prostředí, a s přednáškovým prostorem. 

Kurátorem festivalu je kolektiv designérů a teoretiků ALTTAB


Výběr z programu

YIN AIWEN & TROJAN HORSE: Occupying Screen Spaces (Obýváme prostory monitoru)

14. 5. 17–19

Koronavirus nás uvrhl do izolace, v níž se digitální prostor stává hlavním prostředím pro zachování sociálního rozměru a komunikaci. Sociální digitální prostory jsou však z hlediska smysluplných lidských kontaktů koncipovány nedokonale, protože jsou navrženy převážně na základě lineárních cest pro jednoho uživatele. Tyto cesty nakládají s každým sociálním setkáním jako s článkem komunikačního toku a prosazují efektivní výměnu informací. V době, kdy si uvědomujeme, jak jsme závislí na druhých, a kdy se solidarita a sounáležitost stávají tím nejdůležitějším principem, který stmeluje naši globální společnost, je naprosto nezbytné, abychom izolaci čelili designem v digitálním prostoru a případné alternativy zkoumali společně, byť jsme sami. V rámci tohoto projektu účastníci prozkoumají Jiný (digitální) prostor prostřednictvím společných akcí LARP na bázi webkamery.

ROBOTA – CENTER FOR ADVANCED STUDIES: Workshop Antikrist

14. 5. 12.30–14.30

Zatímco technologie je všudypřítomná a přináší s sebou vysokou komplikovanost, společnost i jednotlivci se utápějí v záplavě informací. Obdobným směrem se ubírá oblast autonomie strojových mechanismů a stále více aspektů lidského života je automatizováno a algoritmicky řízeno. Zjevný pokrok v oblasti výzkumu umělé inteligence a strojového učení, blockchainu a inovace obecně vyvolaly vznik různých skupin zabývajících se výzkumem etiky umělé inteligence a jejími zásadami. Všechny tyto skupiny vyjadřují rostoucí obavy z toho, že nás technologie zavlečou do utopických nebo dystopických scénářů. Potřebujeme umělou inteligenci rozvíjet a měli bychom žít pod jejím diktátem? Jaká je role designérů a kreativců v tomto zápase?

WINNIE SOON: Queering Vocable Code 

15. 5. 18–20

Workshop zkoumá generativní, operativní aspekty a normativitu kódu. Umělkyně Winnie Soon kombinuje programovací kód a lidský hlas, čímž vzniká „queer kód“. Účastníci workshopu o možné (ne)binární logice tento kód dotvářejí svými hlasy, přednesením dynamických výroků, které představují vstupy do softwarového programu a uměleckého díla nazvaného „Vocable Code“ (vyslovitelný kód). Dílo simuluje matematický chaos a vytváří živou a konkrétní literaturu, která zkoumá performativitu kódu, subjektivitu a jazyk.

DANIELLE WILDE: Honey, Shit, Soil, dərt

15. 5. 16.30–18.30

Med, hovno, půda, ’dərt ~ projídáme se k lepším zítřkům. Tento spoluvytvářený salon představuje spojení diskuse, prvků provokace a řízeného zapojení účastníků. Po dobu více než 120 minut budou cítit, ochutnávat, čichat a představovat si svou cestu k novým vztahům s jídlem, kterým se sytíme, a bytostem, které utvářejí naše chutě. ’Dərt (fonetický přepis výrazu „dirt“) má mnoho významů. Je často považován za odpornou, špinavou, mazlavou hmotu, ’dərt je ale jen hlína, která ztratila svou vazbu k zemi. V rámci tohoto salónu budou účastníci vyzváni, aby obnovili své spojení s půdou kolem společného stolu.

KATARÍNA BALÁŽIKOVÁ: Critical and Open (Kriticky a otevřeně)

16. 5. 12.30–14.30

Jak přežít období krize s kritickým a kreativním grafickým designem? Workshop se zaměřuje na uplatňování přístupů kritického myšlení, reflexe a otevřenosti prostředky grafického designu v době sociální krize. Během tohoto workshopu účastníci získají jednoduché, ale užitečné rady, jak zlepšit své životní prostředí v době fyzických a zdravotních hrozeb, sociální izolace a nerezignovat na kritické myšlení ani za všudypřítomné paranoie. 

DARINA ALSTER: Bodies of Water (Těla z vody)

15. 5. 15–16

Performativní přednáška o vnitřní ekologii, vodě, emocích a nehierarchických vztazích. My – všechny živé bytosti na Zemi – jsme prostoupeni vodou. Naše těla jsou fluidní a citlivě se přizpůsobují přeměně na nové formy života, zatímco se všichni stáváme posthumánními… Emoce nám zaručují další plynutí naší existence. Přeměna strachu v lásku vnáší do našich životů nové proudy. Být laskavý ke všem živým tvorům, včetně sebe a Země: a tím dát smysl naší budoucnosti.

DITA MALEČKOVÁ & JAN TYL: Digitální spisovatel

15. 5. 15.30–17.30

Digitální spisovatel je pokračováním projektu Digitální filosof, který vznikl ve spolupráci Dity Malečkové (Univerzita Karlova Praha, FAMU Praha) a Jana Tyla (Alpha Industries) a studentů Studií nových médií FF UK jako alternativní verze vyučování současné filosofie. Studenti doplňují IT specialisté. Cílem projektu je pomocí hlubokých neuronových sítí modelovat virtuálního spisovatele, který generuje vlastní texty. Nechat umělou inteligenci napsat souvislý příběh ovšem není vůbec jednoduché: musíme vytvořit několik speciálních datasetů, nových algoritmů a celkově jedinečnou architekturu, díky níž získáme dostatečně dlouhé a kvalitní vyprávění. Pokud uspějeme, můžeme pokračovat generováním různých žánrů, na různá témata, různými styly, v nichž můžeme kombinovat veškeré dostupné literární texty, vlastní představy a fantazie a třeba i předpovědi budoucnosti. Možnosti jsou zde skutečně prakticky nekonečné – záleží na originálním nastavení.

Kompletní a podrobný program téměř 30 festivalových aktivit najdete na www.uroboros.design/program

Partneři projektu