Digitální sochy

16. 12. 2011 – 12. 1. 2012

Ateliér sochařství I. Michala Gabriela z Fakulty výtvarných umění VUT v Brně připravil výstavu vybraných uměleckých děl studentů bakalářských a magisterských programů a pedagogů ateliérů sochařství a prostorové tvorby FaVU VUT v Brně, AVU v Praze a FUD UJEP v Ústí nad Labem. Výstava reaguje na nejnovější rozvoj forem a metod umělecké tvorby. Tento projekt představí veřejnosti aktuální trend progresivního digitálního sochařství, které využívá nejnovější prostředky prostorové tvorby a přesného projektování objektů.