(DIS)PLACE

14. 8. – 12. 10. 2015

Výstava (DIS)PLACE je vyvrcholením projektu určeného studentům vysokých uměleckých škol oboru fotografie, který centrum DOX připravilo v rámci doprovodného programu k výstavě THIS PLACE. Ta byla ve své světové premiéře představena v DOXu v roce 2014 a nabídla pohled 12 světových fotografů na Izrael a Západní břeh Jordánu. Výstavu inicioval fotograf Frédéric Brenner v roce 2006, kdy vyzval uznávané fotografy, aby spolu s ním tuto oblast zkoumali. Inspiroval se přitom historickými cestami, jako byly Mission Héliographique ve Francii nebo Farm Security Administration ve Spojených státech, které vyzývaly umělce, aby si pokládali základní otázky z oblasti kultury, společnosti a života obyvatel dané oblasti.

Projekt (DIS)PLACE vychází ze základní myšlenky výstavy THIS PLACE. Zadání „hledat a definovat (ne)místo jednotlivce v současné společnosti“ je přímo inspirováno tím, co je podle fotografa Frédérica Brennera specifickým rysem a jádrem komplikované situace na Blízkém Východě: otázka identity a s ní spojených tužeb, obav, nároků, předsudků a fikcí. V rámci projektu  byli studenti oboru fotografie vyzváni, aby pracovali se třemi kategoriemi/pojmy: Nomád, Migrant, Vyvrhel (Outcast) a zkoumali to, co je jim (zdánlivě) známé v prostoru, z nějž sami pocházejí. Jejich hlavním úkolem bylo takto prověřovat definice těchto pojmů spojením vizuálního a jazykového sdělení. 

Projekt (DIS)PLACE připravilo centrum DOX ve spolupráci s vedoucím Ateliéru aplikované a reklamní fotografie na FUD UJEP prof. Miroslavem Vojtěchovským, který konzultoval zadání projektu i finální výběr studentských prací pro výstavu.

Do užšího výběru bylo zařazeno 19 projektů:  11 projektů zaměřených na pojem Vyvrhel, 5 zkoumajících pojem Nomád a 3 pracující s pojmem Migrant. Vznikla také speciální 4. kategorie, do které byly zařazeny 2 projekty, které svým charakterem spojily zadání v jeden celek. 

Závěrečná výstava představuje výběr prací, přičemž každou kategorii reprezentují 2 projekty:

Kategorie VYVRHEL:


Jana Mořkovská (Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta umění a designu, obor Vizuální komunikace) a Olga Alia Krulišová (Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta umění a designu, ateliér Aplikované a reklamní fotografie)
Lucie Sekerková (Univerzita Tomáše Bati v Zlíne, ateliér Reklamní fotografie)

Kategorie MIGRANT:


Benjamin Peguerro (Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta umění a designu, obor Aplikovaná a reklamní fotografie)
Alexandra Bočková (Ostravská univerzita, Fakulta umění, obor Tvůrčí fotografie)

Kategorie NOMÁD:


Michal Matoušek (Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Institut Tvůrčí Fotografie)
Alena Korchová (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, ateliér Užité fotografie)

4. KATEGORIE:


Hana Connor (Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Institut Tvůrčí Fotografie)
Jana Hunterová (Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Institut Tvůrčí Fotografie)

Všechny přihlášené projekty si můžete také prohlédnout na webové stránce: displace.dox.cz