DOX NANO!

5. 6. – 9. 7. 2009

Centrum současného umění DOX a autor projektu nanoSKOP, uskupení TESLA, si Vás dovolují pozvat na první výstup z projektu nanoSKOP zaměřeného na výtvarný výzkum nano světa, prostor o rozměrech 10ˉ9m. Projekt představuje spolupráci umělců s vědeckými týmy a pracovišti v oblasti nových materiálových technologií
a zároveň mapuje české umělce zabývající se novou vizuální uměleckou disciplínou nanoARTEM a ideovými koncepty nano. Nanotechnologie, nanosystémy
a nanostruktury jako zdroj poznání nové reality, jako nástroj a ideová koncepce v dílech osmnácti umělců.

Nanotechnologie jsou pro umělce příležitostí, jak jiným způsobem formulovat staré otázky po smyslu lidské existence a zároveň si položit nové otázky reflektující odlišné chování hmoty na rozměrové škále miliardtiny metru. Jsou však především jazykem pro soudobou vizuální komunikaci. Umělecká díla inspirovaná nanostrukturami a nanosystémy upozorňují také na právě probíhající vědecké konference o nanotechnologiích v České republice. NanoSKOP představuje specifický umělecko edukativní přesah těchto konferencí.

Výstavu doprovází odborné a popularizační přednášky o nanotechnologiích
a třetí kultuře, komentované prohlídky umělců účastnících se projektu nanoSKOP a nanoLAB studenta Davida Černého - umělecká instalace - konfokální skenovací mikroskop, mechanický nanoSPIDER, DETOX COLOR, nanoPES a nanokompozita a Tři nesmrtelné průzkumnice a jiné umělecké podivnosti světa nano.


Více informací naleznete na www.utesla.cz