Ekoglass 2011

30. 5. – 30. 6. 2012

Výstava probíhající v prostorách Designshopu představí umělecká díla jedenácti nejlepších českých a polských uměleckých sklářů, která vznikla během 4. ročníku výtvarných dílen organizovaných v červenci 2011 v česko-polském pohraničí Szklarska Poręba (PL) a Desná (CZ). Důležitým aspektem plenéru, kde vystavované práce vznikly, je jeho ekologický charakter – recyklace sklářského materiálu. Sklářský odpad má totiž prakticky neomezenou dobu biologického rozkladu,
a proto se jeho opětovné použití jako suroviny stává výzvou i nezbytností. Myšlenka pořádat sklářský festival v tradičních historických sklářských centrech po obou stranách česko-polské hranice v Krkonoších
a Jizerských horách vznikla v roce 2008.

Díky mezinárodnímu charakteru festivalu je Ekoglass výjimečnou příležitostí 
k rozvoji uměleckého řemesla a výměně zkušenosti mezi umělci, huťmistry
a technology z Polska i České republiky. Důležitým aspektem festivalu
je také přímá konfrontace uměleckých postojů umělců mladší generace
a zkušenějších designérů a profesorů. Dnes jde již o jeden
z nejvýznamnějších festivalů tohoto druhu v Evropě, jehož cílem je výměna znalostí a zkušeností, zejména v oblasti umělecké, ale také technologické
a vzdělávací, a jež je výsledkem dlouholeté polsko-české spolupráce.

Umělci: dr Mariusz Łabiński, Igor Wójcik, dr hab. Marta Stankiewicz, Agnieszka Bar,  Piotr Stramski, Katarzyna Harasym (Polsko)
Jakub Berdych Sr, Jakub Berdych Jr, Oldřich Pliva, Jiří Šuhájek, Václav Řezáč (ČR)

Kurátoři výstavy: Igor Wójcik, dr Mariusz Łabiński, Jakub Berdych Jr

Organizátoři: OKIS Wrocław – Kulturní instituce Dolnoslezského kraje (PL), QUBUS v galerii DOX Centrum soucasneho umeni v Praze (CZ), Akademie výtvarných umění Eugeniusza Gepperta ve Vratislavi (PL), Polsko-Česko-Slovenská Solidarita (PL-CZ)

Mecenáši:
Rafał Jurkowlaniec – maršálek Dolnoslezského vojvodství
Grzegorz Sokoliński – starosta města Szklarska Poręba

Projekt byl spolufinancován ministrem zahraničních věcí Polska v rámci cyklického programu Česko-polské fórum – podpora rozvoje polsko-českých vztahů

Pro více informací se můžete obrátit na Lenku Kohoutovou na tel. čísle +420 775 708 090 či na emailu qubus@qubus.cz.