Entita

9. 3. – 19. 5. 2017

Superior Objects: Vojtěch Říha & Matěj Polách

 

„Entita je popisovaná jako jakýkoliv objekt v podobě člověka, zvířete, věci nebo jevu, který tvoří součást reálného světa a který je obsažen v datovém modelu. Základním pravidlem entity je její vlastní znatelná diference od ostatních entit. Nutností je, aby daná entita existovala nezávisle na ostatních entitách. Typ entity je definovaný jako množina objektů totožného typu se specifickými atributy, podle kterých se rozeznávají.“
Vernisáž výstavy se uskutečnila 9. 3. v 19.00.
Objekty typografického studia Superior vtipně reagují na pojem „písmolijna“ – odlévané litery však nejsou z olova jako za dávných časů tiskařiny. Jejich tvar prošel abstraktní proměnou.
Vojtěch Říha se vytvářením porcelánových objektů zabýval už při studiu na UMPRUM, během stáže v ateliéru keramiky a porcelánu pod vedením Maxima Velčovského. Kolekci Superior Objects rozvinul do sériové výroby designér Matěj Polách .
Kde tyto objekty získaly svůj tvar? Každé písmo (litera) Vojtěchovy autorské abeceda Vegan Sans, bylo při rotaci na hrnčířském kruhu otočeno kolem své levé osy, odlito a opatřeno glazurou. Vytažením písma do prostoru reaguje na digitalizaci, během které se značně zjednodušily nástroje pro tvorbu autorských abeced. Důsledkem je však podle Vojtěcha jisté zploštění oboru: „ Řada písem není dostatečně zajímavých, chybí jim detail a vznikají do počtu. Chceme ukázat, že i po digitalizaci jako typografové musíme ovládat řemeslo tvarování a mít velký cit pro materiál. Věřím, že na všech mých písmech to jde poznat.
Přesah typografie do trojrozměrné podoby umožnila spolupráce s designérem Matějem Poláchem z české porcelánky G. Benedikt. „ Vytváření modelů jednotlivých liter a jejich odlévání do žárohlíny bylo značně technologicky náročné. Právě kvůli vysoké stabilitě jsem vybral žárohlínu, která je velmi stabilní a při výpalu se nekroutí.
Prodejní kolekce objektů vznikla v několika barevných variantách glazury. Superior Objects svým přístupem přenášejí typografii do prostoru užitného umění a volného uměleckého objektu. Písma dostávají nový rozměr a kvality, které vyniknou v každém interiéru.
Vojtěch Říha: V roce 2011 absolvoval stáž na Královské akademii v Hágu. V roce 2014 založil úspěšnou písmolijnu Superior Type. Která produkuje nová česká písma. V roce 2015 absolvoval studium na Vysoké škole umělecko průmyslové v Praze v ateliéru Tvorby písma a typografie. Je držitelem spousty ocenění za svá písma. European design awards z roku 2011 za písmovou rodinu Pramen a v roce 2015 za písmo Kunda Book. V roce 2014 bylo oceněno jeho písmo Kakao na prestižní Comunication Arts. A v roce 2016 byl nominován za písmo Kunda Book na German design awards. V roce 2016 založil společně s Janem Buchtelou studio Davis&Miller, které se věnuje vizuálním identitám a typografii. Od roku 2015 se s Matějem Poláchem věnuje projektu Superior Objects. Který neotřelým způsobem zkoumá hranice mezi designem a volným uměním.
Matěj Polách: V roce 2013 se účastnil zahraniční stáže na akademii Gerrit Rietveld v Amsterdamu. Následně začal externě pracovat pro porcelánku G.Benedikt v Karlových Varech a zároveň pracoval na Diplomové práci Exterude Vase. Po uspěšném absolování Vysoké školy umělecko průmyslové v Praze v roce 2014, začal pracovat jako drůhý designer a konstrukter v porcelánce G.Benedikt. Účastnil se zároveň významných výstav v evroském měřítku. Práce The Vase byla vybrána do stálích zbírek muzea keramiky a porcelánu Porcellanonikon v Bavorsku k 300 letému výročí Evropského porcelánu, které se konalo v roce 2010. V roce 2014 prezentoval svou diplomovou práci Extrude Vase Designfestivalu v Londýně. Byl nominovám v kategorii objev roku 2015 za porcelánový set Pureline vytvořený pro porcelánku G.Benedikt. Každý rok se účastní Ambiente ve Frankfurtu nad Mohanem, kde prezentuje nejnovější věci vytvořené pro pocelánku G.benedikt