#DATAMAZE: Datové bludiště

8. 6. 2018 – 27. 6. 2019

My jsme internet! Náš svět se proměňuje. Jsme svědky revoluce, která za posledních třicet let mění naše uvažování, komunikaci, práci i volný čas. Internet se stal nástrojem a prostředkem přítomným v našem každodenním životě. Vytvořil svět, do kterého se noříme – ale zároveň před ním utíkáme. Tento proces je nezvratný a natrvalo pozměnil fungování naší společnosti. I z tohoto důvodu je důležité reflektovat naši situaci a pozici v něm: nejsme jenom svědky digitální proměny, ale všichni, ať už pasivně nebo aktivně, jsme její součástí.

 

Vítejte v datovém světě! Projekt #DATAMAZE – Datové bludiště představuje formát tzv. rozšířené výstavyKombinuje koncept výstavy vyvíjející se v čase (work-in-progress) s pracovištěm s knihovnou, určeným pro aktivity a rozvíjení spolupráce napříč oblastmi a tématy týkajícími se kritické reflexe naší existence v digitálním prostředí, a s přednáškovým prostorem.

 

Umění se zde stává prostředníkem umožňujícím nahlížet a reflektovat naši situaci z netušené a nové perspektivy: Umělecké projekty tematizují svět počítačů a internetu vedou nás k uvědomění, jak na nás působí a jak proměňují náš život i okolní svět. Celý projekt definuje snaha o kritickou reflexi zpětného působení počítačové a internetové kultury na náš každodenní život. Definují jej klíčová témata, která jsou rozvíjena na několika úrovních: Primárně jako vzdělávací programy a další aktivity určené pro žáky a studenty, dále jako prezentace současného umění a projektů na pomezí umění, designu a technologií. Třetí úrovní jsou doprovodné akce – přednášky, workshopy, meet-upy a fab laby pro různě zaměřené  skupiny a širokou veřejnost. 

Co-workingová pracovna  je otevřena spolupráci, zkoumání a vzájemnému učení se. Věříme, že toto kreativní prostředí bude inspirovat jednotlivce i skupiny, které klíčová témata oslovují, k iniciování a vytváření vlastních projektů.

Ústředním prvkem expozice je časová osa internetu, která přehlednou formou seznamuje s více jak padesátiletou historií tohoto média: prezentuje přitom nejen důležité technologické aspekty včetně klíčových aplikací, ale i vývoj relevantního podnikatelského prostředí.

Vystavující umělci:

!Mediengruppe Bitnik, Aram Bartholl, Paolo Cirio, Adam Harvey

Za poskytnutí časové osy internetu děkujeme rakouskému centru Ars Electronica se sídlem v Linci.

Klíčová témata:

Orientace v digitálním prostředí, digitální obsah: příležitosti a rizika, prevence a datová bezpečnost, vliv kybernetizace 

DOPROVODNÝ PROGRAM 

Kinolab Film Festival
2. 11. - 3. 11. 2018
První ročník filmového festivalu, s podtitulem HOW TECHNOLOGY MADE US SHARE, se zabývá pirátstvím a legálními možnostmi sdílení audio-vizuálních děl na internetu. 
Více informací 

DOPROVODNÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 

#DATAMAZE: DATOVÝ STÍN   
Téma: soukromí a bezpečnost na internetu, metadata
Více informací

#DATAMAZE: 123456
Téma: heslo, bezpečnost, hacker, digitální identita
Partneři projektu