Filmový plakát a kniha

2. 7. – 30. 8. 2015

Výstava probíhá v prostorách Archivu výtvarného umění, v Malé věži DOXu.
Vernisáž: 2. 7. od 18h

Terryho ponožky a Archiv výtvarného umění uvádějí výstavu filmových plakátů
a obálek knih, které vznikaly v Československu od konce 50. let do roku 1989. Užité umění bylo v té době jedno z mála oblastí, které umělcům nabízelo alespoň částečně možnost svobodné tvorby, bez neustálého dohledu cenzury. Díky tomu se výlepové plakátové plochy a výlohy knihkupectví stávaly svého druhu pouličními galeriemi představujícími jiné výtvarné směry, než byl oficiální socialistický realismus. V prostorách Malé věže centra DOX bude k vidění na 80 filmových plakátů a několik desítek knižních obálek mnoha významných grafiků, kteří se věnovali oběma odvětvím.

Návštěvníci si budou moci mimo jiné prohlédnout hravé návrhy Zdeňka Seydla, mistrovskou typografii Zdeňka Zieglera nebo surrealistické koláže Karla Teissiga. Zvláštní pozornost je věnována tvorbě Josefa Flejšara, který je na výstavě zastoupen originálními výtvarnými návrhy knih a velkoformátovými plakáty. Všechny vystavené plakáty pocházejí ze sbírky Terryho ponožky.

Kurátoři: Pavel Rajčan, Jiří Kofroň, Jiří Hůla