FREE CULTURE (Svobodná kultura)

18. 3. – 16. 5. 2010

Expozice zaměřená na nárůst světového hnutí za alternativní využití autorského práva se koná při příležitosti zpřístupnění informačního systému abART pod licencí Creative Commons (CC).

Jiří Kolář: Čekání na Quijota, 1966-1969, antikoláž na fotoplátně, 141 x 100 cm, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových.
 

Zabývá se problematikou “vlastnictví” umělecké tvorby, možnostmi sdílení děl a informací v počítačovém světě - proměnou pojmů autorství a originalita; šířením zdrojů po webové síti; přímou dostupností digitalizovaných zdrojů
a archivů; nárůstem kolektivní tvořivosti. Soustřeďuje se na svobodné rozhodování tvůrce o užívání díla, o způsobech jeho zveřejnění a šíření. Klade otázky po smyslu umělecké práce. - Zisk? Sláva? Postavení? Poznání? Společné obohacení? - Na konkrétních příkladech a odkazech nabízí některé současné odpovědi. Především se zaměřuje na vznik a šíření licencí Creative Commons, dává návod k jejich použití. Ukazuje a porovnává tři příklady užívání CC - Spojené státy americké, Brazílie, Česká republika. Česká republika je od loňského roku dalším z padesátky států, kde CC už nalezla uplatnění. Zabývá se nutností hledat nové modely financování často velice náročných projektů.

Generace umělců, vědců, programátorů atd. vytvářejí hodnoty, které přesahují tvrdé hranice autorského práva (copyrightu). Stávají se tak kolektivním bohatstvím, a jako takové nabízejí svobodné využití. Inspirace, citace, kopie, parafráze a parodie, textové a obrazové koláže, samplování, opisy a samizdaty jsou běžné formy transformace cizích děl do vlastní tvorby. Příkladů z historie jsou tisíce. Nové technologie a celosvětová síť ale přinesly další možnosti společného sdílení, především rychlé, hromadné a nezprostředkované šíření.

Připomenuto je „ilegální umění“ Jiřího Koláře, Andyho Warhola, Tomáše Vaňka, představeny skladby světových i českých hudebníků šířené pod licencí CC a otevřený softwarový on-line systém pro jejich remixování.

Během dubna a začátkem května se v Centru současného umění DOX uskuteční několik doprovodných akcí – filmová projekce, přednáška, informační workshop, Salon Creative Commons – přehlídka a burza prací.

Texty k výstavě stejně jako díla vzniklá v rámci doprovodného programu jsou veřejnosti k dispozici pod licencí CC-BY-NC-SA. Kdokoli je tedy může bez svolení užívat a šířit, uvede-li autora, nesmí je použít pro komerční účely
a pokud dílo zpracuje, musí použít stejnou licenci.
Činnost Archivu výtvarného umění podporuje Ministerstvo kultury České republiky.