Galerie Vincence Kramáře 1964-1972

23. 3. – 27. 5. 2012

Galerie Vincence Kramáře byla vybudována v letech 1962 až 1964 členy pobočky Svazu výtvarných umělců v Praze 6 Dejvicích v parteru domu v ulici Československé armády 24. Výstavní činnost zahájila 27. září 1964.
Komisařem galerie a předsedou výstavní komise byl František Doležal, jejími členy Antonín Kulda, Alena Novotná-Gutfreundová, Vladimír Rocman, Luděk Tichý a arch. Jaroslav Vaculík, na jejím programu se podíleli také Václav Formánek a Hana Volavková.
Grafická zpracování katalogů, plakátů a pozvánek byly většinou dílem Vladimíra Rocmana, dále spolupracoval např. Ivan Strnad, Alena Novotná-Gutfreundová, Míla Dufková, Jiří Rathouský, František Doležal, Clara Istlerová a další.

Instalaci výstav koncipoval Vladimír Rocman, Luděk Tichý, František Doležal, arch. Jaroslav Vaculík, dále u jednotlivých výstav např. arch. Jaroslava Mrázová, Bohuslav Rychling, arch. Stanislav Šnajdr a Jiří Rathouský.

Logo galerie navrhl Vladimír Rocman. Texty do katalogu připravovali
a komisaři výstav byli mj. František Dvořák, Miloš Šafránek, Čestmír Berka, Ludmila Vachtová, Olga Pujmanová, Eva Petrová, Máša Hovorková, Prokop Toman, Miloslav Racek, Jan Baleka, Jiří Šetlík, Dagmar Šefčíková, Anna Fárová, Anna Masaryková, Luboš Hlaváček, Jiří Padrta.
Zázemí a organizační práci galerie zajišťovaly Božena Čápová, a malířka Olga Machoninová.

V době tzv. „normalizace“ po roce 1971 byla výstavní komise zlikvidována
a jejím členům znemožněna další umělecká existence. Galerii převzalo politické vedení nově se ustavujícího Svazu. V roce 1990 neuspěl projekt vrátit Galerii Vincence Kramáře výtvarníkům Prahy 6. V restituovaném domě ji nahradil autosalon.
Výstavu připravil Archiv výtvarného umění, vernisáž proběhne 22. 3. v 18h.