GUŠTAR

18. 7. – 14. 10. 2013

Výstava v Centru současného umění DOX poprvé představí široké veřejnosti díla hudebního skladatele, programátora a konstruktéra Milana Guštara. Většinu z vystavených děl, která dlouho existovala jako připravené algoritmy nebo procesy ve formě poznámek a náčrtů, autor z(re)konstruoval pro první samostatnou a zároveň přehledovou výstavu v centru DOX.

Guštarovo jméno se od 80. let opakovaně objevuje v kontextech nezávislého filmu, divadla, alternativní hudební scény a později i scény audiovizuálního umění. Jeho práce na jedné straně obsahuje prvky přísné logické úvahy a jistou stopu matematické suchosti, na druhé straně však prozrazuje zaujetí pro říši smyslového, magického a excentrického.

Vystavená díla jsou primárně myšlenkové konstrukty, jakési osobní patenty, jejichž fyzická forma není jejich hlavní podstatou. Odhalí-li autor základní princip, považuje dílo za hotové a jeho zhmotnění je pouze ověřením očekávaného. Z toho důvodu ve výstavě nejsou Guštarovy četné elektromechanické a elektronické instrumenty, které autor považuje za pouhý předpoklad samotné tvůrčí práce a prostředek k ní.

Výstava představuje Guštarovo zkoumání podloží logických, fyzických a metafyzických principů, které je vyjádřeno za pomocí zvuků a často také obrazových představ. Někdy se zvukovou představu autorovi podaří zachytit na fotografii, jindy ji znovu konstruuje a vytváří vlastní verze. Výstava tak návštěvníkovi skýtá mozaiku multimediálně vyjádřených principů, které dohromady tvoří skrytý řád.

Kurátor: Jiří Černický

Doprovodný program

16. 9. | 19h

Mrtvý les a jiný Bulšit (CZ, 1990, 74 min)

Projekce ze série experimentálních filmů Mrtvý les a jiný Bulšit vzniklých v prostředí českého undergroundu mezi lety 1983 až 1992. Cyklus obsahuje 8 krátkometrážních a 1 středometrážní film, které jsou výsledkem spolupráce režiséra Pavla Marka a kameramana Romana Včeláka. Série filmů je propojena naladěním na expresivní estetiku prací Jana Švankmajera. Milan Guštar vystupuje v projektu jako autor hudby.

29. 9. | 14h

Komentovaná prohlídka výstavy Guštar s umělcem Milanem Guštarem

9. 10. | 19h

Hudba ve vizuálním umění, vizuální umění v hudbě

Milan Guštar a jeho tvorba v českém a mezinárodním kontextu. Diskuze k výstavě Guštar za účasti umělce, kurátora výstavy a předních odborníků z oblasti vizuálního umění a hudební teorie. Debata proběhne v prostoru výstavy.

Milan Guštar: Abacus (2002) - algoritmická serialisticko-minimalistická kompozice pro mechanické piano.

Fotografie z vernisáže, 17. července.