Henri Foucault: Videndi delectatio

6. 10. – 2. 11. 2014

Výstava v prostorách Archivu výtvarného umění se koná v rámci projektu Polička.

Vernisáž: pondělí 6. 10. 014 v 17h


Francouzský sochař Henri Foucault (1954), absolvent École Nationale Supérieure des Beaux Arts a od devadesátých let pedagog Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, se věnuje velkou měrou také fotografii. Ve své práci spojuje přístupy těchto dvou žánrů, prověřuje možnosti zobrazování v trojrozměrném a zejména dvojrozměrném prostoru. V černobílých fotogramech, fotoreliéfech, plošných objektech i autorských knihách se zabývá experimenty se vztahem prostoru, světla a interpretačním vlivem lidského vidění. Zkoumá jak otázky obecných vztahů linií a geometrických tvarů v ploše, tak možnosti jejich interakce s konkrétními předměty a znaky; do tohoto okruhu spadá i autorská kniha Videndi delectatio vytvořená roku 1995 v litografické dílně Petra Korbeláře v Praze.