HUGHIE O’DONOGHUE: Cesta

6. 10. – 12. 12. 2011

Centrum současného umění DOX představí významného irského umělce Hughieho O´Donoghua (1953), který ve svých obrazových cyklech reflektuje témata času a paměti. Velkoformátová plátna zachycující figury při skoku či pádu reflektují tragickou souvislost mezi skokanem, symbolizujícím záměrný přechod do „světa na druhé straně“, s mediálními obrazy lidí zoufale vyskakujících z věží World Trade Centre.

Ústřední cyklus  Cesta, který inspiroval název celé výstavy, je nainstalován na rampě. Cesta je pro umělce klíčovým prvkem, metaforou. Symbolizuje pouť, opuštění domova a rodiny, odvahu vydat se do neznáma. O’Donoghue chce představit tuto důležitou zkušenost jako prostředek, jak v jedinečné osobní historii každého člověka objevit reflexi toho, co je společné lidstvu jako celku. Cesta je archivním projektem čerpajícím z bohatství historické dokumentace, která má zároveň bezprostřední, velmi osobní charakter. Tento historický materiál je přímo včleněn do jednotlivých pláten vrstevnatě pokrytých barvou. O’Donoghue je malíř zkušeně pracující s povrchovou strukturou obrazu. Neustálým přetvářením dosahuje efektu, kdy výsledný motiv jako by vystupoval z vnitřku plátna. Celé jeho dílo je také bohatě strukturováno z hlediska plurality významů a odkazů, konstantně se zde prolínají osobní prožitky s historickými fakty a mýty.

„Představy, vzpomínky a sny jsou klíčové komponenty O’Donoghuových obrazů z posledních deseti let. Autor se zabývá pamětí a tím, jak je vystavěna. Ačkoli je paměť osobní, existuje i širší kulturní paměť, která je nám společná, a O’Donoghuovy mnohovrstevnaté obrazy zkoumají právě toto teritorium. Jeho působivě dílo demonstruje, že malba je médium, které stále nabízí nekonečné možnosti.“ 
Tanja Pirsig Marshall
Fotografie z vernisáže 5. 10. 2011.