Irák, jak si ho pamatujeme

4. 12. 2017, 18:00

Záměrem diskuze nazvané Irák, jak si ho pamatujeme je rozšířit povědomí o Iráku prostřednictvím vzpomínek. Leckoho by mohlo překvapit, že slavní Hanzelka a Zikmund o své cestě do této země v roce 1960 prohlásili „V málokteré zemi jsme se cítili tak dobře a tak bezpečně jako v Iráku”. Jejich zážitky a fotky z cesty se totiž jen vzdáleně podobají tomu, jak si Irák představujeme dnes. Dobové obrazy z každodenního života nám někdy o minulosti můžou říct víc než historická studie, a proto jsme oslovili několik pamětníků, kteří v Iráku žili mezi roky 1960 a 1980. Podnikněte s námi cestu do minulosti po stopách slavné výpravy Hanzelky a Zikmunda, která nás zavede k příběhům našich hostů.

Byli jste někdy v Iráku? Co o něm vlastně víte? V současném globalizovaném světě nás média, ať už tištěná nebo digitální, neustále zahlcují válečnými obrazy. Zvyšuje se tím ale riziko, že si vytvoříme mylnou představu o místech, která jsme sami nenavštívili. Výstava Před očima: Příběhy Iráku, jejíž prohlídka je součástí programu, představuje Irák očima tamních dokumentárních fotografů, kteří zachycují méně často zobrazované fragmenty a útržky každodenní reality. I oni se tak vymezují vůči stereotypnímu obrazu Iráku, který nám obvykle média zprostředkovávají.

Diskutující:

Doc. Ing. Julius Foit, CSc. (docent na Fakultě elektrotechnické na ČVUT)

 

Mgr. Miroslav Houska (místopředseda Česko-arabské společnosti, vedoucí zahraničních projektů pro Blízký východ a severní Afriku v GEMA ART GROUP a.s.)

 

MUDr. Jakub Nabi ( lékař národního týmu ženského fotbalu)

 

Moderuje: Daniela Retková

Cena za vstup na program a výstavu Před očima: 60 Kč / 40 Kč 

(snížené vstupné pro studenty a seniory).

Zarezervujte si své místo na: http://bit.ly/irakjaksihopamatujeme