Jaká je vize Prahy? Praha 1918 - 2018 ... 2118

7. 11. 2018, 19:00

Srdečně zveme na 25. večer z cyklu Jaká je vize Prahy?, tentokrát k rozvoji Prahy za trvání samostatnosti Československa a České republiky a diskusi o budoucím vývoji Prahy, Praha 1918 - 2018 ... 2118. 
Praha jako hlavní město nově ustanoveného Československa nebyla ještě sjednocená. "Velká Praha" začala existovat až od roku 1922. Podíváme se, jak se postupně měnila urbanistická podoba Prahy a na některé významné stavby. Historii Prahy od začátku naší státnosti jsme rozdělili do tří období: 1918 - 1938, 1945 - 1989 a 1990 - 2018. O těchto třech etapách jejího rozvoje budou diskutovat historik architektury prof. Petr Urlich, urbanista, architekt a pedagog na fakultě architektury ČVUT  Jan Sedlák a publicista, kurátor, kritik, a průvodce Josef Vomáčka. V druhé polovině večera se diskutující, ke kterým se připojí rektorka mezinárodní školy architektury ARCHIP Regina Loukotová a moderátor večera arch. Jaroslav Wertig, společně zamyslí na dalším vývojem Prahy.
VSTUP ZDARMA
Událost je určena jak pro architekty, tak pro širokou veřejnost se zájmem o architekturu.
Večer je ve spolupráci s mezinárodnou vysokou školou architektury ARCHIP.