JIŘÍ PELCL: Luxury Dwelling

21. 9. – 31. 10. 2011

Speciální instalace Luxury dwelling je pražskou premiérou kolekce navržené pro galerii Grosseti na Milano Design Week 2011. Kolekce je parafrází pojmu "luxus" v dnešním světě posedlém designem.

"Luxusní předmět je vždy vázán k zemi, vždy vytříbeně upomíná na svůj nerostný či živočišný původ, na přírodu, jíž je jen určitou aktualizací. Umělá hmota je bezvýhradně pohlcena svým využitím – nakonec budeme vynalézat předměty jen pro potěšení z jejich užívání. Hierarchie substancí je zrušena, všechny jsou nahrazeny substancí jedinou – celý svět může být zplastičněn, včetně života samého."
Roland Barthes

Jiří Pelcl je významná osobnost působící na poli designu v České republice a v zahraničí. Je profesorem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde v letech 2002-2005 působil jako rektor. Vedle praktické činnosti se zabývá teorií designu, publikuje a přednáší na domácích a zahraničních vysokých školách (Rietveld Academy Amsterdam, RCA Londýn, Yale University, ENSAD Paříž, Pratt Institut New York). Realizoval řadu interiérů prestižních objektů (interiéry pro prezidenta Václava Havla na Pražském hradě, velvyslanectví v Římě, Pretorii, rodný dům Gustava Mahlera v Kalištích, Český dům v Malmö a jiné). V roce 2006 získal Národní cenu za design, cenu Form 2006 a cenu Design Plus 2007 v Německu, cenu Czech Grand Design pro designéra roku 2006. Jeho práce jsou zastoupeny ve sbírkách designu Národní galerie v Praze, Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Moravské galerie v Brně, v Die Neue Sammlung v Mnichově, v Museum für Angewandte Kunst v Curychu, ve Swedish Glassmuseum ve Smalands, v Museum für Angewandte Kunst ve Frankfurtu.

Fotografie z vernisáže 20. 9. 2011