Jiří Pelcl – Velké a malé objekty

24. 9. – 23. 11. 2015

Výstava prací designéra Jiřího Pelcla je dialogem mezi monumentálními objekty a malými předměty. Hlavním motivem výstavy je poměr ke skutečnosti, měřítko, které je veličinou relativní, vztahovou.

Architektonický prostor se vztahuje k lidské postavě a jejímu pohybu a jeho vjem lze ošálit, manipulovat či ovlivnit vizuálními efekty. Pelclův objekt Strom, umístěný ve vědeckém centru Svět techniky Ostrava, vypadá jako neukončený a v měřítku naddimenzovaný. Symbolizuje archetypální strom, v mnoha kulturách a náboženstvích strom života, koloběh životní energie. Naproti tomu ostravská instalace Vesmír je tunel sugerující nekonečno, zmenšenina reálného vesmíru. Výstava kromě dalších prací představí modely obou těchto instalací – miniatury zvětšeniny stromu a zmenšeniny vesmíru.

Jiří Pelcl si hraje nejen s měřítkem a jeho relativitou, ale také s významem a smyslem věcí. Provokuje naši imaginaci, když mixuje měřítka velkých a malých objektů, živé a neživé přírody a problematizuje samozřejmou jednoznačnost věcí. K měřítku lidské postavy v prostoru se přidává měřítko lidské ruky a úchopu. Svět relativně malých věcí, překvapujících hmotností a povrchovou kvalitou. Jak dokazuje slavný film architektsko-designérské dvojice Charlese and Ray Eamesových Powers of Ten (1977), dlaň a vesmírný prostor mohou být vizuálně vzájemně zaměnitelné a jejich velikost je relativní. Vzhledem k měřítku mohou malé věci být velké, dokonce větší a velké zase malé a ještě menší. Výstava Jiřího Pelcla vybízí k podobnému pohledu.

Jiří Pelcl (1950) je významnou osobností působící na poli designu v České republice a v zahraničí. Je profesorem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde v letech 2002 – 2005 působil jako rektor. Vedle praktické návrhářské činnosti pro průmyslovou výrobu se zabývá teorií designu, přednáší na domácích a zahraničních vysokých školách, publikuje. Za svoji designérskou činnost získal řadu ocenění – Národní cenu za design ČR v roce 2006, cenu Form a cenu Design Plus 2007 v Německu, cenu Czech Grand Design pro designéra roku 2006, cenu Future Design award v Soulu a Národní cenu za design Slovenské republiky v roce 2011. Jeho práce jsou zastoupeny ve stálých sbírkách designu v Národní galerii v Praze, v Die Neue Sammlung v Mnichově, v Museum für Angewandte Kunst v Curychu, ve Swedish Glassmuseum ve Smalands, v Museum für Angewandte Kunst ve Frankfurtu.

Kurátorka: Iva Knobloch

Fotografie z vernisáže 23. září 2015.