John Cage v Praze (1964)

19. 6. 2012, 18:00

Diskuzní podvečer, který reflektuje Cageovu návštěvu Prahy v roce 1964.

Merce Cunningham Dance Company, ve které John Cage působil, vystoupila v rámci světového turné v Praze, kam ansábl přicestoval 21. září 1964
z Helsinek. Následujícího dne se skupina představila českému publiku
v Parku kultury a oddechu Julia Fučíka (dnešní Stromovka) a 23. září na besedě v pražském Divadle hudby. 24. září 1964 odcestovali umělci letecky do Ostravy, kde pravděpodobně ještě týž den sehráli vystoupení v Divadle Antonína Dvořáka, a druhý den pak pokračovali do Varšavy. 

Program se uskuteční v prostorách výstavy MEMBRA DISJECTA PRO JOHNA CAGE: Wanting to Say Something About John. Diskuse proběhne v angličtině.

Účastníci: 
Andrew Culver (Andrew Culver o Cageovi)
Martha Herr (Martha Herr o Cageovi)
Petr Kotík (Petr Kotík o Cageovi)
Martin Hilský

Moderuje:
Peter Graham

Změna programu vyhrazena.
Vstupné: 60Kč / 40Kč studenti
Doporučená rezervace: tereza@dox.cz

Zleva: R. Rauschenberg, M. Cunningham, F. Fröhlich, J. Cage, V. Lébl
Divadlo hudby, 1964 (z pozůstalosti V. Lébla)