JUAN GARAIZABAL: Kostel v pohybu

27. 1. – 18. 4. 2011

Španělský konceptuální umělec představí v nejvyšším patře věže centra DOX velkorysou prostorovou instalaci, jejíž ústřední ideou je poukázat na zaniklé budovy, monumentální absence v městském prostoru, a energie, které kolem nich vznikají. V roce 2008 představil koncept Memorias Urbanas (paměť měst), jehož klíčovým prvkem je vodivý drát. Projekty Memorias Urbanas se zaměřují na hodnotu a rekuperaci architektonických prvků nebo historických budov, které v průběhu času zmizely. Prostřednictvím kovové konstrukce vybavené světelnými a akustickými prvky zhmotňuje Garaizabal ducha zaniklých staveb, které měly svého času veliký význam. Počátečním impulsem bylo autorovo přesvědčení a názor, že takový projekt je potřeba zrealizovat.

Zmizelý Český betlémský kostel (Böhmische - Bethlehemskirche) v Berlíně je v česko-německé historii jedinečnou stavbou. Díky velkorysosti krále Fridricha Viléma I. byli ve čtvrti Friedrichstadt v Berlíně přijati čeští uprchlíci, kteří odešli z vlasti kvůli náboženskému vyznání. Před dvěma lety začal Garaizabal hledat stopy zmizelého kostela a shromáždil početné dokumenty nalezené v Berlíně a České republice. Cílem projektu je znovu ztvárnit kostel
v jeho původní velikosti (výška 30m) na jeho původním místě v Berlíně. Tomu předchází prezentace modelu tohoto projektu v Praze; v regionu, z něhož uprchlíci pocházeli a který byl inspirací estetického a etického obsahu původního kostela.

Výstava v Centru současného umění DOX představí kreativní proces umělcovy práce, jehož vrcholem je vytvoření modelu projektu "Understanding Bethlehemskirche" (Porozumění Betlémskému kostelu) o výšce 4,75 m. Součástí instalace je i deset doprovodných uměleckých děl.