KAMILA ŽENATÁ a hosté: Horizont událostí (finále)

2. 6. – 11. 9. 2017

Klíčovými tématy projektu Kamily Ženaté Horizont událostí jsou ztráta schopnosti vytvářet vztahy, uvěznění v kleci vlastní mysli a absence úcty k přírodě, světu a univerzálnímu zdroji života. Svévole je vydávána za svobodu, narcismus za normu – a toto pokřivené sebepojetí válcuje mezilidské vztahy i celou planetu.
Milan Ohnisko, kurátor výstavy
Horizont událostí je na české výtvarné scéně zcela jedinečným projektem jak svým zaměřením, tak délkou trvání. Kamila Ženatá iniciovala živý proces – experiment, jehož smyslem bylo vydat zprávu o vnitřních dějích, které vytvářejí psychickou realitu člověka v podmínkách tekutého času globalizovaného konzumerismu.
V září 2014 začala pracovat v ateliéru Kamily Ženaté skupina sedmi žen, jež přijaly její nabídku a rozhodly se podstoupit skupinovou sebepoznávací zkušenost, během které popisovaly své dětství, znovuprožívaly a mapovaly systémy, v nichž byly vychovány, sdílely své příběhy, vyprávěly sny, přibližovaly se k sobě navzájem, či od sebe naopak utíkaly… Urazily dlouhou pouť, z níž po celou dobu odvážně poskytovaly svá niterná svědectví. Tak byly položeny základní kameny předchozích dvou částí projektu Horizont událostí, které se odehrály nejdříve v prostorách Karlin Studios (2015) a následně v centru pro současné alternativní divadlo Venuše ve Švehlovce (2016).
Část třetí – finále – je vyvrcholením celého projektu, k jehož realizaci přizvala Kamila Ženatá i další umělce: Danielu Baráčkovou, Šárku Basjuk Koudelovou, Jakuba Grosze, Lenku Januškovou, Lenku Lagronovou, Milana Ohniska, Michala Pěchoučka, Janka Rouse, Jiřího Vyskočila a Kateřinu Závodovou.
Kamila Ženatá (1953) se na české umělecké scéně prosadila svou komplexní prací s výstavním prostorem, nejrůznějšími médii a důrazem na nepřenositelný osobní zážitek. Vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru profesora Ladislava Čepeláka. Je známa jako umělkyně, která kombinuje své poznání a intuici s cíleným, dlouhodobým zájmem o individuální a sociální paměť. Zajímají ji sny, paměť, příběhy a emoce, ale především jejich principy a způsoby, jakými ovlivňují naše životní cesty. Autorka, která se kromě výtvarné činnosti zabývá i psychoanalytickou terapií, vystavovala mimo jiné v galeriích ve Švýcarsku, Německu nebo Holandsku.
www.kamilazenata.cz

DOPROVODNÝ PROGRAM

7. 6. | 19:00

Helena Klímová: Jak se dobře plavit po tekutosti času

Přednáška a beseda s Mgr. H. Klímovou o čase a jeho smyslu v životě, řádu času, neřádu závislostí. Helena Klímová je psychoanalytická psychoterapeutka, skupinová analytička, zakládající členka ČSPAP, IGA Praha, Výboru pro Prix Irene a Rafael Institutu.

16. 6. | 17:00

REC Artist: Kamila Ženatá 

Další z cyklu přednášek a diskusních setkání s předními osobnostmi, tentokrát s Kamilou Ženatou.

16. 6. | 18:00

Lenka Lagronová: Horizont událostí
Autorské čtení divadelní hry Lenky Lagronové Horizont událostí, která vznikala postupně během ​celého ​tříletého projektu, se koné ve vzducholodi Gulliver.

19. 6. | 18:00

Komentovaná prohlídka s autorkou Kamilou Ženatou

 

23. 6. | 19:00

Radkin Honzák: Psychopati mezi námi

KAPACITA MÍST JE OBSAZENA

Přednáška a beseda s  MUDr. Radkinem Honzákem, psychiatrem s jednoznačným příklonem k psychosomatickému myšlení, tedy bio-psycho-socio-spirituální koncepci. Radkin Honzák je ambulantní psychiatr IKEM a REMEDIS, sekundární lékař Psychiatrické nemocnice Bohnice, asistent ÚVL 1.LF UK.

28. 6. 2017 | 19:00

David HolubNeplodnost a nemyšlení: psychoanalytické souvislosti

Přednáška a beseda s MUDr. D. Holubem, členem ČPS, ČSPAP, spoluzakladatelem a bývalým šéfredaktorem časopisu Revue psychoanalytická psychoterapie, o málo diskutovaném tématu neplodnosti a asistované reprodukce z psychoanalytického pohledu.

28. června od 19 hodin v auditoriu

28. 8. | 16:00

Robert Moss: Snění

Workshop Roberta Mosse, nadšeného průvodce techniky Vědomého snění (Active Dreaming; originální syntézy šamanismu a moderní práce se sny). Robert Moss se narodil v Austrálii, v dětství prožil tři zážitky blízkosti smrti. Vede semináře po celém světě, je autorem mnoha knih o snění, šamanismu a představivosti.

6. 9. 2017 | 18:00

Komentovaná prohlídka s autorkou Kamilou Ženatou

 

11. 9. 2017 | 18:00

Komentovaná prohlídka s autorkou Kamilou Ženatou 

VSTUPNÉ

Přednášky:
Vstup: dospělí 60 Kč / snížené 40 Kč
Zdarma pro členy klubu přátel DOX
Kapacita omezena
Nutná rezervace: rezervace@dox.cz
 
Komentované prohlídky:
Vstup: dospělí 60 Kč / snížené 40 Kč  nebo zdarma k platné vstupence
Zdarma pro členy klubu přátel DOX
Kapacita omezena
Nutná rezervace: rezervace@dox.cz
 
Workshop:
Vstup: 90 Kč
Zdarma pro členy klubu přátel DOX
Kapacita omezena
Nutná rezervace: rezervace@dox.cz