Kartografie naděje: Příběhy sociální změny

22. 11. 2012 – 22. 2. 2013

"Není to příběh bitvy, ale bitva o příběh."
Patrick Reinsborough

Rozsáhlá výstava představuje tři desítky umělců z celého světa, kteří se snaží mapovat prostřednictvím svých děl různé sociální změny a spojovat jejich vyprávění do většího společného příběhu.
Cílem projektu, zahrnujícího fotografie, mapy, objekty, videa i konceptuální díla, je podnítit vytváření platforem pro pozitivní změnu založenou na spolupráci umělců, sociálních vědců, aktivistů a občanů na lokální i mezinárodní úrovni. Tyto hlasy zatím totiž většinou nepřesahují hranice svých oborů a nepředstavují dostatečně přesvědčivý velký příběh, který by nejširší veřejnost přijala za svůj.

Posledních pár desetiletí charakterizoval dominantní vliv neoliberální ideologie, projevující se v podobě vyprávění o tržních mechanismech jako přirozených principech pronikajících do všech odvětví společnosti. Důsledkem je rychle rostoucí nerovnost, oslabená sociální
soudržnost a fragmentarizace společnosti. K tomu přistupuje finanční krize, privatizace veřejné sféry a oslabení demokracie v důsledku nerovnosti
a korupce.
V takové situaci nestačí pouhá kritika. Potřebujeme alternativní příběhy vzájemně propojit tak, aby vytvořily koherentní celek – nový, velký příběh, který nabídne potřebnou míru sociální soudržnosti na jedné straně a otevřenost a naději na straně druhé.
Projekt Kartografie naděje: Příběhy sociální změny se zrodil ze snahy uchopit tuto situaci jako téma a vyzvat ke společnému přemýšlení o alternativách a řešeních. Vyprávění příběhů možných pozitivních změn, jež se rodí z krize

a kritiky, je tudíž nejen reflexí současné situace, ale také vlastním předpokladem a aktérem změny samotné. 

Výstava je členěna do několika oblastí představujících různá vyprávění – jejich sled a celkový úhrn však dává širší perspektivu, jakousi kartografii naděje, jež má být inspirací k spoluvytváření nového společného příběhu. 

1. Mnohost sociálních změn (lokální a globální, rychlé a pomalé, generační a interpersonální)

2. Krize (ekologická, finanční a ekonomická, politická, morální a duchovní)

3. Zneuznání a protest (formy zneuznání: nespravedlnost, nerovnost, nesvoboda; formy protestu a hnutí)

4. Sociální imaginace (participace a solidarita, morální a politické rozměry ekonomie, globální uznání a spravedlnost, člověk a příroda)

Kartografie naděje: Příběhy sociální změny se skládá z výstavy, dvou konferencí, intervencí ve veřejném prostoru a řady dílen a diskusí. 


Součástí projektu byla dvoudenní konference na témata výstavy, pořádaná 12. a 13. 11. ve spolupráci s Centrem globálních studií AV ČR a UK. Ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR se na závěr výstavy uskuteční celodenní maratón idejí 12 hodin budoucnosti, jenž se pokusí shrnout dosavadní průběh projektu a současně zhodnotit vývoj společnosti za dobu, která uplynula od prvního maratonu idejí 12 hodin budoucnosti v roce 2010.

Videorozhovor s Michaelem Joaquin Grayem o jeho díle: "So What" Lunární kalendář 2012 (Edice mayského kalendáře) . Autor: Richard Cortés, Česká pozize .
Vystavující umělci:
Daniel García Andújar, Kader Attia, Eva Bakkeslett, Michael Bielicky a Kamila Richter, Matthew Connors, Teddy Cruz, Amy Franceschini, Alexandra Daisy Ginsberg, Michael Joaquin Grey, Ingo Günther, Toril Johannessen, Fran Ilich, OS Kantine, Krištof Kintera, Kitchen Budapest, Kultivator, Suzanne Lacy, Steve Lambert, Daniel Latorre a Natalia Radywyl, Lize Mogel, Naeem Mohaiemen, Nils Norman, Christian Nold, Sascha Pohflepp a Karsten Schmidt, Morgan Puett, Oliver Ressler, Abu Bakr Shawky, Superflex, Terreform ONE, Krzysztof Wodiczko, The Yes Men a Ztohoven.
Kurátor: Jaroslav Anděl
Video: Změny, krize, protesty a sociální imaginace. Autoři: Jaroslav Anděl, K.J.Levanti
Programy pro veřejnost připravené k výstavě:
16. 2. 12 hodin budoucnosti II., Maratón myšlenek, idejí, tezí: Inventura po dvou letech.       Série diskuzních bloků o nejnaléhavějších společenských problémech.
18. 2. Po(c)hyby města
Diskuze a projekce dokumentu o problematice dopravy ve velkoměstě ve spolupráci s platformou reSITE a organizací Auto*Mat.
20.2. Kreslení veřejného prostoru ve veřejném prostoru
W
orkshop o vizi veřejného prostoru vedený zástupci festivalu reSITE.
Proběhlé události:
11. 2. Výzkum užitečný, výzkum nebezpečný
Diskuzní večer o možnostech a významu vědy a vědců v rozvoji a změně občanské společnosti.
4. 2.  Svoboda, ekonomika, korupce. Hledání ekonomických alternativ
Vystoupení zástupců umělecké skupiny Ztohoven.
28. 1. Ukaž, napiš, zpropaguj
Vyhlášení vítěze VŠ soutěže a prezentace nejpovedenějších soutěžních projektů.
21. 1. Zelená guerilla ve městě
Večer věnovaný tematice zeleného města, urban gardeningu a lokální potravinové bezpečnosti.
17. 1. DOXagora Eva Bakkeslett: Umění vidět obrazy a prostory, které propojují
16. 1. Worskhopy s Evou Bakkeslett
Workshopy věnované práci norské umělkyně Evy Bakkeslett zastoupené na výstavě Kartografie naděje: Příběhy sociální změny.
14. 1. Možnosti online aktivismu
Projekce filmu Zero Silence (SWE, 2011, 57 min) a panelová diskuze.
7. 1. Nebojí se měnit svět
Diskuze k tématu rozvoji sociálních inovací v České republice.
Kartografie naděje: Příběhy sociální změny navazuje na řadu podobných předcházejících výstav a konferencí z posledních dvou let v Centru současného umění DOX, k nimž patří výstava Budoucnost budoucnosti (2010) a jednodenní maraton idejí 12 hodin budoucnosti (2010), výstavy Luciferův efekt (2011), Demokracie v akci (2012) a diskusní fóra DOXagora (2012) a Jaká je vize Prahy (2011–2012).
Partner výstavy:


Mediální partneři výstavy: