Kateřina Černá – Z láhve vylovil okurku

2. 5. – 6. 6. 2016

Kateřina Černá (1937 v Praze) vystudovala ateliér Karla Součka na AVU. Její obrazy, loutky a knihy si ale nesou od počátků jemný, ženský rukopis, který se v ničem nepodobá tvorbě jejích spolužáků a pedagogů.

Bylo by možné přiřadit ji k naivistům. Přesné označení to ale není. Je prostě Kateřinou Černou. Prostořekou a vtipnou, bezelstnou dívkou ze stran knížek. A je to záměr, stylizace, která je Kateřině vlastní, lyrický svět - milý a ženský, který stvořila a kam nás zve.

První knížky Kateřiny Černé vznikají na počátku šedesátých let a plynule navazují na předchozí tvorbu malířky a loutkářky. Jde zprvu jen o drobné sešitky, ručně vázané a psané i kreslené redisperem. Teprve později vznikají knížky větší, čím dál častěji tištěné technikami leptu či linorytu a ručně kolorované.

Rukopis je pro ně ovšem zcela charakteristický. Pouze zřídka používá Kateřina Černá psací stroj. A tak, podobně jako Andy Warhol zacházel v dětských knihách s rukopisem své matky, je i u ní právě ozdobný rukopis součástí koncepce

Do květnové Poličky Archivu výtvarného umění se kompletní knižní tvorba Kateřiny Černé ani zdaleka nevejde. Vybrali jsme pro vás tedy jen pár ukázek. 

 

Anna Pleštilová


Setkání s autorkou se uskuteční v pondělí  9. 5. v 17:00 hodin v Archivu výtvarného umění.