Kde domov můj – výstava studentských plakátů

13. 3. – 21. 4. 2014

V roce 2013 vyhlásila Rada pro mezinárodní vztahy soutěž o nejlepší plakát pro studenty vysokých výtvarných škol na téma „Kde domov můj?“ a připojila se tak ke stejnojmennému projektu Centra současného umění DOX.

Studenti prostřednictvím výtvarného díla hledají odpovědi na otázky: Je pro nás domov vůbec důležitý? Je součástí naší identity? Je domov jenom rodinné zázemí nebo společné sdílení hodnot v rodině,  blízkém společenství, v regionu, ve státě, v Evropě nebo tady na Zemi? Ovlivňuje naše politická reprezentace vnímání domova – máme ho ještě nebo se stydíme za to, co se u nás děje?

Cílem projektu je společně hledat odpověď na otázku v názvu projektu, což zahrnuje nejen kritiku politické demagogie a manipulace, ale především hledání pozitivního významu pojmu domova v utváření občanské identity a politické subjektivity na různých úrovních, od lokálních společenství na vesnicích a malých městech, až po územní celky ve větších měřítcích (krajských, celostátních nebo regionálních).

Projektu se zúčastnilo 138 studentů z České republiky, Rumunska a Velké Británie.

Projekt zorganizovala Rada pro mezinárodni vztahy ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice v rámci Evropského roku občanů 2013.

Realizace projektu:

Jiřina Dienstbierová – produkce

Karel Míšek – odborná spolupráce

FSI Vysoké učení technické Brno, www.fme.vutbr.cz

Glasgow Caledonian University, www.caledonianuniversity.ac.uk

University of Art and Design Cluj Napoca, www.uad.ro

FU Ostravská univerzita, www.osu.cz

FUD Západočeská univerzita Plzeň, www.fud.zcu.cz

FUD Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, www.fud.ujep.cz

FMK Univerzita Tomáše Bati Zlín, www.utb.cz

Projekt „Kde domov můj“ je financován z grantu Zastoupení Evropské komise v České republice s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR na rok 2014.